Povinné informace | Podatelna

Úřední deska

Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě č.: 01/2021

Typ dokumentu
Obec Sokolnice
Číslo jednací
1/2022-VPS-01
Datum vyvěšení
14. 1. 2022
Datum sejmutí
15. 1. 2025

Obec Sokolnice, v souladu s ustanovením § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje (jako poskytovatel) Dodatek č.1 ke Smlouvě č.: 01/2021 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace – viz příloha.

Připojené dokumenty

webdesign: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Sokolnice, prohlášení o přístupnosti