Povinné informace | Podatelna

Příprava rozpočtu obce na rok 2024

Starosta obce touto cestou upozorňuje všechny občany, neziskové organizace, komise rady a výbory zastupitelstva, zřízené příspěvkové organizace a další subjekty, že finanční požadavky do rozpočtu obce Sokolnice na rok 2024 je nutné doručit v písemné formě na OÚ Sokolnice nejpozději do


pondělí 16. října 2023 do 13.00 hod.
***************************************
Na později podané požadavky již nebude možné brát zřetel! Viz příloha.

webdesign: Synetix
©2006-2023 Obecní úřad Sokolnice, prohlášení o přístupnosti