Povinné informace | Podatelna

Pozvánka na valnou hromadu

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL SOKOLNICE
svolává
VALNOU HROMADU
která se bude konat v pátek dne 31.3.2023 v 18.00 hodin v sále místní sokolovny s tímto pořadem jednání:
1) Zahájení, volba orgánů valné hromady,
2) Prezentace závěrečných zpráv jednoty a oddílů,
3) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022,
4) Rozprava, závěr.
Občerstvení zajištěno. Možnost uhrazení členských příspěvků na rok 2023.
Srdečně zve výbor T.J. Sokol Sokolnice

webdesign: Synetix
©2006-2023 Obecní úřad Sokolnice, prohlášení o přístupnosti