Povinné informace | Podatelna

Informace

Vážení občané,
 
informujeme Vás, že ze zpracovaného dendrologického posudku Ing. arch. Zeleného vyplynulo, že vrba nacházející se na ul. U Rybníka, vykazuje zhoršenou vitalitu, stabilitu a hrozí nebezpečí vývratu a tím i případné újmy na zdraví občanů. S ohledem na tuto skutečnost rozhodl Obecní úřad v Sokolnicích, jako věcně a místně příslušný správní orgán ochrany přírody a krajiny o vydání povolení vykácení vrby bílé.
K samotnému odkácení došlo dnešního dne, tj. 09.02.2023. Z fotografií v příloze je jednoznačně patrné, že odkácení bylo zcela na místě, přestože tato vrba byla dominantou v lokalitě u rybníka. Její dutý kmen budil u mnohých obdiv, neboť se v něm mohl schovat i dospělý člověk. Samozřejmostí je, že obec zajistí za vykácený strom náhradní výsadbu.
 
-obec Sokolnice-
 
 
webdesign: Synetix
©2006-2023 Obecní úřad Sokolnice, prohlášení o přístupnosti