Povinné informace | Podatelna

Zřízení datové schránky

Vážení občané,

informujeme Vás, že na základě novely zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, se od 1. 1. 2023 nově zřizují datové schránky k elektronické komunikaci se státem pro všechny podnikající fyzické osoby (OSVČ) a další právnické osoby, které doposud datovou schránku nevyužívaly (neměli zřízenu). Přístupové údaje budou rozesílány doporučeným dopisem během měsíce ledna, února nebo března 2023 (nerozesílá živnostenský úřad!). Datové schránky zřízené ze zákona nebude možné na žádost znepřístupnit. K znepřístupnění těchto datových schránek dojde až ke dni výmazu ze zákonem stanovené evidence, nikoli přerušením nebo pozastavením podnikání, tzn, že i podnikatelům, kteří mají v současné době oznámeno přerušení provozování živnosti, bude datová schránka zřízena. Viz příloha
 
webdesign: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Sokolnice, prohlášení o přístupnosti