Povinné informace | Podatelna

Rekonstrukce nádražní budovy

Rekonstrukce nádražní budovy bude zahájena v září 2022

Začátkem nového školního roku 2022/2023 započne tolik očekáváná rekonstrukce nádražní budovy železniční stanice Sokolnice-Telnice. Cestující budou čekat úpravy v provozu této budovy a zřejmě i změny ve využívání přilehlých autobusových zastávek, bližší informace však ještě budou zveřejněny. V průběhu asi 15 měsíců, kdy budou rekonstrukční práce probíhat, doporučujeme všem cestujícím i kolemjdoucím dbát zvýšené opatrnosti.

Více informací o této velké rekonstrukci naleznete v tiskové zprávě investora stavby Správy železnic zde.

Obec Telnice oceňuje finální přístup investora, který nakonec vedl k zachování této budovy namísto její kompletní či částečné demolice. Současně vyjadřuje poděkování za to, že se podařilo prosadit prioritu provedení rekonstrukce budovy v co nejvěrnějším vzhledu s odkazem na původní podobu z druhé poloviny 19. století.

webdesign: Synetix
©2006-2022 Obecní úřad Sokolnice, prohlášení o přístupnosti