Povinné informace | Podatelna

POZOR uzavírka silnice na ul. Na Skalce od 13.6. do 30.9.2022

Obecní úřad Sokolnice, silniční správní úřad ve věci místních komunikací v obci Sokolnice obdržel dne 01.06.2022 žádost společnosti SWIETELSKÝ stavební s.r.o., Jahodová 60, 620 00 Brno, IČ: 48035599, zastoupené na základě plné moci společností Znakom s.r.o., Zengrova 2694/4, 615 00 Brno, IČ: 26264641 o povolení uzavírky místní komunikace z důvodu realizace stavby "Rekonstrukce ul. Na Skalce" v období od 13.06.2022 do 30.09.2022. Uzavřený úsek má délku cca 125 metrů.

Přechodná úprava provozu bude provedena jen na nezbytně nutnou dobu, a to v termínu od června do září 2022. Společnost ZNAKOM s.r.o. provede instalaci dopravního značení a je odpovědná za řádné provedení dopravně bezpečnostního opatření, jeho udržování, úplnost a včasné odstranění. Uzavírka nebude mít vliv na osobní linkovou dopravu, nedojde k přemístění zastávek.  

webdesign: Synetix
©2006-2022 Obecní úřad Sokolnice, prohlášení o přístupnosti