Povinné informace | Podatelna

Oznámení o průběhu geodetických prací

SÚS JMK připravuje projekt rekonstrukce silnice II/380 v úseku Tuřany – Telnice – Moutnice výkup dotčených částí pozemků. V souvislosti s tímto projektem budou zaměstnanci firmy Gefos a.s. provádět na katastrálním území Sokolnice podél zájmové komunikace potřebné geodetické práce. Tyto práce budou probíhat od 01.04.2022 v rozsahu nezbytně nutném s maximálním ohledem k dotčeným pozemkům. Nově navržené vlastnické hranice a návazné body budou dle požadavku objednatele stabilizovány dřevěnými kolíky. Žádáme, aby byly ponechány na svém místě, hranice budou následně předávány dotčeným vlastníkům. Viz příloha.  

webdesign: Synetix
©2006-2022 Obecní úřad Sokolnice, prohlášení o přístupnosti