Povinné informace | Podatelna

Zemřela paní místostarostka Ivanka Hamanová

 

S bolestí v srdci oznamujeme, že ve čtvrtek 13. ledna 2022 zemřela

 

p a n í  m í s t o s t a r o s t k a

 

I V A N K A   H A M A N O V Á

 

Rozloučení se bude konat 
v pátek 21. ledna 2022 ve 14.00 hodin v kapli v Sokolnicích

 

Úpřímnou soustrast všem blízkým

 

 

webdesign: Synetix
©2006-2022 Obecní úřad Sokolnice, prohlášení o přístupnosti