Povinné informace | Podatelna

Organizační struktura

Obecní úřad Sokolnice (dále jen obecní úřad) tvoří starosta, místostarostové a zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu.
V čele obecního úřadu je starosta.
Odbory pro jednotlivé úseky činnosti obecního úřadu nejsou zřízeny.

Obecní úřad:

  • plní v oblasti samostatné působnosti úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo obce nebo rada obce, pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti,
  • v oblasti přenesené působnosti vykonává přenesenou působnost s výjimkou věcí, které patří do působnosti jiného orgánu obce,
  • rozhoduje o poskytování informací žadateli podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
  • zřizuje úřední desku, která je veřejně přístupná po 24 hodin denně.
webdesign: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Sokolnice, prohlášení o přístupnosti