Povinné informace | Podatelna

Aktuální podmínky - konání akcí

Kolik osob se může zúčastnit svatby nebo pohřbu (k 26. 6. 2021)?

Ve venkovních i vnitřních prostorech maximálně 30 osob bez nutnosti dokládat bezinfekčnost. V případě, že bude přítomno více osob (max. 500 uvnitř a 1000 venku), jsou tyto osoby povinny prokázat svou bezinfekčnost. Pro tyto účely by nadále mělo být použitelné potvrzení zaměstnavatele o negativním testu

Můžeme pronajímat obecní víceúčelové hřiště nebo tělocvičnu (k 26. 6. 2021)?

Ano, měly by se zde uplatnit obecné principy shromažďování, tj. max. 10 osob bez prokázání bezinfekčnost, eventuálně až 500 osob uvnitř a 1000 venku, jsou-li tyto osoby schopny prokázat svou bezinfekčnost. Pro tyto účely by nadále mělo být použitelné potvrzení zaměstnavatele o negativním testu

Za jakých podmínek může obec (k 26. 6. 2021) pořádat kulturní a jiné obdobné akce jako (slavnosti, poutě, koncerty, divadelní představení apod.)?

K 26. 6. 2021 mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví omezuje spolkové, sportovní, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, oslavy a jiné veřejné nebo soukromé akce, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě tak, že je na jednom místě ve stejný čas možná přítomnost nejvýše 10 osob, nebo při možnosti prokázat svou bezinfekčnost 500 osob, koná-li se akce ve vnitřních prostorech, nebo 1000 osob, koná-li se tato akce výhradně ve vnějších prostorech. Koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení pak mají zvláštní úpravu, přičemž k 26. 6. 2021 jsou tyto akce omezeny tak, že maximální přípustný počet přítomných diváků nesmí být vyšší než 75 % celkové kapacity míst k sezení ve vnitřních prostorech a zároveň celkový počet přítomných osob (včetně účinkujících, sportovců, pořadatelů apod.) nesmí být vyšší než 2000 osob. Ve velkých halách s kapacitou vyšší než 2000 lze však naplnit i více míst, a to do kapacity max. 50 %. Co se týče venkovních představení a koncertů, pak zde platí omezení max. 5000 osob. I zde platí povinnost prokázání bezinfekčnosti.

Jakým způsobem je upraven provoz obecních knihoven nebo muzeí pro veřejnost (k 26. 6. 2021)?

Provoz knihoven je omezen tak, že v provozovně nesmí být více než 1 zákazník na 10 m2, zajištěna by měla být informovanost veřejnosti i dezinfekce. Ve vnitřních prostorech muzea může být přítomna rovněž jedna osoba na 10 m2 plochy, jsou povoleny i skupinové prohlídky.

 

Více informací naleznete v odkaze níže:

https://covid.gov.cz/opatreni/kultura/omezeni-konani-pouti-podobnych-tradicnich-akci

webdesign: Synetix
©2006-2021 Obecní úřad Sokolnice, prohlášení o přístupnosti