Povinné informace | Podatelna

Program rozvoje obce Sokolnice

Vážení občané obce Sokolnice,
 
zastupitelstvo naší obce rozhodlo o pořízení "Aktualizace Programu rozvoje obce Sokolnice" na období 2022-2027. Ten bude zahrnovat jak cíle, ke kterým by měl rozvoj naší obce směřovat, tak i cesty, které by měly vést k jejich dosažení. Aby bylo možné smysluplný a vyvážený program rozvoje obce vypracovat, je nutná aktivní účast všech obyvatel. Proto se na Vás obracíme s prosbou o spolupráci v podobě vyplnění dotazníku, ve kterém můžete sdělit své názory na život v naší obci. Jedná se o dotazník ANONYMNÍ. Také Vás chci požádat, abyste dotazník vyplňovali inviduálně, každý sám za sebe, nikoliv jeden společný dotazník za celou domácnost. Vyplněný dotazník můžete odevzdat do uzamčené schránky umístěné v budově S-pasáže v jejích provozních hodinách, a to do 14. 5. 2021. 
 

Pokyny pro zpracování dotazníku:

  • Každý respondent vyplňuje dotazník sám za sebe, inviduálně.
  • Registrační číslo (unikátní kód) v záhlaví dotazníků není možné spojit s danou osobou, slouží pouze jako ověřovací nástroj proti úmyslnému zneužití dotazníkového šetření.
  • Dotazník má možnost vyplnit každá osoba žijící v Sokolnicích starší osmnácti let.
  • Dotazník se skládá z otázek, při kterých můžete vybírat své odpovědi z navržených možností formou zatrhnutí odpovědi a z otázek otevřených, u kterých máte možnost vypsat Váš názor či komentář k dané oblasti.
  • Dotazník vyplňujte postupně, některé otázky na sebe navazují.
  • Vyplněný dotazník máte možnost odevzdat do uzamčené schránky umístěné v budově S-pasáže v jejích provozních hodinách, a to do 14. 5. 2021.
  • Máte také možnost vyplnit dotazník elektronicky na stránkách obce https://www.sokolnice.cz/, kde je zveřejněn odkaz, popř. přímo pod odkazem:https://forms.gle/MGGBnSxGoDow4iVEA
  • Pro elektronické vyplnění je nutné zadat unikátní kod uvedený na tištěném dotazníku, který jste obdrželi.
  • Vyplnění dotazník odevzdejte nejpozději do 14. 5 .2021.
 
Děkuji jménem zpracovatelů za čas, který vyplnění dotazníku věnujete, těšíme se na Vaše názory.
 
Mgr. Libor Beránek
starosta obce Sokolnice
webdesign: Synetix
©2006-2021 Obecní úřad Sokolnice, prohlášení o přístupnosti