Povinné informace | Podatelna

Nařízení vykonávání péče

Hejtman Jihomoravského kraje podle ustanovení § 14 odst. 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, na základě usnesení vlády č. 196 ze dne 26.02.2021, kterým byl vyhlášen pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav, podle usnesení vlády č. 200 a usnesení vlády č. 212, obě ze dne 26.02.2021, vydaných podle ustanovení § 5 písm. a) až e) a ustanovení § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů nařizuje těmto školám a školským zařízením. Viz příloha.
 
webdesign: Synetix
©2006-2021 Obecní úřad Sokolnice, prohlášení o přístupnosti