Povinné informace | Podatelna

Platba poplatku

Informace k platbě poplatku za psa.

Poplatek pro rok 2021 zůstává ve výši 200,- Kč za psa. Za druhého a každého dalšího psa téhož majitele 500,- Kč.

Pro poplatníky starší 65 let je sazba poplatku 100,- Kč za prvního a 300,- Kč za druhého a každého dalšího psa.

Osvobozeni od platby jsou držitelé ZTP a ZTP/P a další osoby uvedené ve OZV č.3/2019.

Poplatek je splatný do 31.3.2021.

Poplatek je možné zaplatit bezhotovostně převodem na číslo účtu 1343297349/0800, variabilní symbol - číslo popisné, do poznámky prosím uveďte pes + jméno a příjmení nebo v hotovosti v úředních hodinách na pokladně obecního úřadu.

Přihláška k platbě poplatku za psa se vyplňuje pouze u nového poplatníka, změny a nového (dalšího) psa stávajícího poplatníka je možné doplnit do stávající přihlášky evidované na OÚ. Přihláška je ke stažení na webových stránkách obce.

Podrobnosti naleznete v Obecně závazné vyhlášce č.3/2019 obce Sokolnice.

webdesign: Synetix
©2006-2021 Obecní úřad Sokolnice, prohlášení o přístupnosti