Povinné informace | Podatelna

Platba poplatku

Informace k platbě poplatku za likvidaci komunálního odpadu.
 
Poplatek pro rok 2021 zůstává ve výši  600,- Kč, a poplatníkem je:
každá fyzická osoba přihlášená v obci k pobytu (týká se i cizinců)
vlastník nemovitosti určené k bydlení (RD, bytová jednotka), kde není přihlášena žádná osoba
vlastník nemovitosti určené k rekreaci

 

Platba poplatku:

-      bezhotovostně převodem na číslo účtu 1343297349/0800, variabilní symbol - číslo popisné, do poznámky prosím uveďte jméno a příjmení,

-      v hotovosti na pokladně obecního úřadu v úředních hodinách.

 
Poplatek je možné platit jednorázově za společnou domácnost, tak jak je uvedeno na přihlášce.
Poplatek je splatný do 31.03.2021.
Přihlášku k platbě poplatku vyplňují pouze noví poplatníci nebo poplatníci, u nichž došlo v roce 2020 ke změně údajů. Přihláška je k dispozici ke stažení na webových stránkách obce Sokolnice nebo na obecním úřadě.
Osvobozeny od poplatku jsou děti narozené v roce 2021 a osoby umístěné v sociálních zařízeních.
Podrobnosti naleznete v Obecně závazné vyhlášce č.2/2019 obce Sokolnice.
 
webdesign: Synetix
©2006-2021 Obecní úřad Sokolnice, prohlášení o přístupnosti