Povinné informace | Podatelna

Oznámení společnosti ASEKOL, a.s.

Vážení smluvní partneři,
 
od roku 2005 je ASEKOL a.s. pro obce primárním partnerem pro sběr televizorů a počítačových monitorů všech značek bez omezení. V této kategorii jsme se stali, a stále jsme, kolektivním systémem s nejvyšším podílem sběru těchto výrobků v ČR. V uplynulých letech jsme opakovaně písemně žádali Ministerstvo životního prostředí o řešení tohoto stavu, kdy na jedné straně ASEKOL a.s.  několikanásobně přeplňuje kvóty sběru a jiné kolektivní systémy je neplní. Z tohoto důvodu je kolektivní systém ASEKOL a.s. nucen v řešení této problematiky přistoupit k určitým omezením, zejména z důvodu zajištění dlouhodobé finanční stability celého systému zpětného odběru
 
Z těchto důvodů jsme nuceni s platností od 1.8.2020 zastavit zpětný odběr veškerých televizorů a počítačových monitorů značky SAMSUNG ze všech sběrných míst. Abychom umožnili svoz již zpětné odebraných spotřebičů, bude možné po tomto termínu realizovat ještě jednu poslední objednávku  bez rozdílu značek. Následně již nebudou jmenované výrobky z míst zpětného odběru přebírány k přepravě ke zpracovateli
 
Zpětný odběr ostatních výrobků a značek zůstává zajištěn beze změny. Omlouváme se tímto za komplikace vzniklé aktuálním stavem a současně budeme hledat řešení jeho nápravy. Toto oznámení posíláme pro informaci také na MŽP, SMOČR a SMS ČR.
 
Více informací k tomuto opatřením naleznete v přiloženém oznámení.
 
Věříme, že tato opatření přispějí k narovnání prostředí v oblasti zpětného odběru a ostatní kolektivní systémy zajistí pro své výrobce sběr vysloužilých spotřebičů.
 
 
Děkujeme za pochopení
 
Tým KS ASEKOL a.s.
 
 
webdesign: Synetix
©2006-2020 Obecní úřad Sokolnice, prohlášení o přístupnosti