Povinné informace | Podatelna

Ukončení mimořádného opatření

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), ukončuje podle § 69 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. platnost bodu I/3 mimořádného opatření ze dne 30. března 2020, č.j.: MZDR 12745/2020-5/MIN/KAN, a to ve vztahu ke kontaktníjm  místům veřejné správy (Czech POINT) podle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změněn některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to s okamžitou platností. Viz. příloha.  
 
webdesign: Synetix
©2006-2020 Obecní úřad Sokolnice, prohlášení o přístupnosti