Povinné informace | Podatelna

Upozornění

Vážení vlastníci a uživatelé pozemků,

dovolte, abychom vás upozornili na nutnost dodržení zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a povinnosti, které z něj plynou. Ná základě tohoto zákona a dle platných norem (PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 33 3302) vás žádáme o odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení. Odstranění, prosíme, proveďte podle níže uvedeného výpisu z předpisů tak, ab byla dodržena maximální výška porostu.

Děkujeme za pochopení více informací získáte v příloze.
 

webdesign: Synetix
©2006-2019 Obecní úřad Sokolnice, prohlášení o přístupnosti