Povinné informace | Podatelna

Upozornění

Vážení spoluobčané,

dovolte, abychom vám poskytli další informaci, ohledně stavby cyklostezky v úseku cesty vedoucí kolem Zlatého potoka (od lávky na Mlýnisku směrem ke garážím po ul. Ulička). Lávka přes Zlatý potok na Mlýnisku, která již byla zneprůchodněna, bude dne 08.10.2019 odstraněna, aby mohla být nahrazena novou lávkou. Prosíme, abyste respektovali omezení pohybu v této lokalitě a nevstupovali na staveniště - hrozí nebezpečí úrazu!

 

-starosta-

webdesign: Synetix
©2006-2019 Obecní úřad Sokolnice, prohlášení o přístupnosti