Povinné informace | Podatelna

Upozornění na novelu zákona o veterinární péči

POZOR: od 1.1. 2020 vstoupila v platnost novela zákona č. 302/2017 Sb. „Zákon o veterinární péči“

  • povinné očkování psa proti vzteklině bude platné pouze v případě, že je pes označen mikročipem
  • štěňata musí být označena mikročipem nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině
  • chovatel je povinen zajistit, aby identifikační číslo mikročipu bylo zaznamenáno v dokladu o očkování psa
  • mikročipem nemusí být označeni psi s jasně čitelným tetováním provedeným před 3. 7. 2011

Mezi výhody čipování patří zejména:

  • zaběhnutý pes se rychleji vrátí k majiteli
  • při odcizení psa se snáze prokáže jeho vlastnictví
  • lepší průkaznost identity psa
  • snadnější vycestování se psem do zahraničí (ve většině evropských států povinné čipování již platí)

Po označení psa čipem je vhodné jej zaregistrovat v Národním registru (https://www.narodniregistr.cz/o-nas.php) a nahlásit na OÚ, pracoviště evidence obyvatel.

Za psa bez označení, bude hrozit správní řízení s možným uložením pokuty až 20 tisíc korun, protože na psa bude pohlíženo, jako kdyby neměl platné očkování proti vzteklině.

 

webdesign: Synetix
©2006-2020 Obecní úřad Sokolnice, prohlášení o přístupnosti