Povinné informace | Podatelna

Závěrečný účet obce za rok 2008

 

Příjmy v tisících korun

 

Schválený rozpočet

Skutečnost

Daně celkem

15 161,5

16 337,8 

Ostatní daňové příjmy

2 883,0

9 081,5 

Pozemky 

28,90

16 505,1 

Příjmy z dobývacích prostor

56,7

68,0 

Vodovod

80,0

183,0 

Kanalizace a ČOV

177,0

98,0 

Knihovna - půjčovné

3,0

4,4 

Příjmy v kultuře (zájezdy)

50,0

136,0 

Příjmy z hlášení místního rozhlasu 4,0  4,5
Příjem z akcí "Komise pro mládež"

20,0

 0,0

Hřbitov - hrobová místa

2,0

4,3 

Odpad-příspěvek za likvidaci (EKO KOM)

42,6

93,8 

Činnost místní správy

462,1

753,0 

Bankovní úroky a dividendy

50,0

298,5 

Zůstatek z roku 2007 na účtech u KB + ČS k 1.1.2008

0,0

11 174,7 

Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí 0,0 1 974,6

Úvěr na rekonstrukci školky

0,0 15 000,0
Příjmy nerozpočtované (prodej plynovodu u rybníka)  0,0

158,0 

Příjmy celkem

18 96,8 

71 875,2 

 

Výdaje v tisících korun

 

Schválený rozpočet

Skutečnost

Pozemky

150,0

1 055,0 

Místní komunikace

150,0

9 13,4 

Cyklistické stezky

10,0

0,0 

Dopravní obslužnost

94,9

134,6 

Vodovod

60,0

503,0 

Odvádění a čištění odpadních vod

824,7

683,1 

Základní škola

1 442,5

1 442,5 

Mateřská škola a školní jídelna

1 301,5

20 755,0 

Knihovna

210,82

213,0 

Záležitosti kultury

80,0

175,4 

Rozhlas  a televize

47,0

14,4 

Sdělovací prostředky

226,0

214,6 

SPOZ

50,0

69,7 

TJ-příspěvky

389,0

389,0 

Komise pro práci s mládeží

60,0

567,7 

Program rozvoje bydlení

115,0

0,0 

Veřejné osvětlení

195,0

309,9 

Hřbitov

55,0

7,3 

Odvoz a likvidace odpadů

1 184,81

1 111,2 

Zeleň 

505,0

910,4 

Požární ochrana

853,5

776,6 

Bezpečnost a veřejný pořádek (městká policie) 0,0 149,8
Místní zastupitelské orgány

1 410,3

1 401,9 

Vnitřní správa

5 373,1

5 782,6 

Vlastní daň

1666,6

1 878,7 

Ostatní náklady

555,55

2 887,6 

Splátky úvěru a půjčky

1 450,4

1071,0 

Vratka dílčího plnění (nákupní středisko)

 500,0

0,0 

Zůstatky na účetech k 31.12.2008 0,0 28 457,9
Celkové výdaje

18 960,8

71 875,2 

 

Závěrečný účet obce za rok 2008.xls 

webdesign: Synetix
©2006-2022 Obecní úřad Sokolnice, prohlášení o přístupnosti