Povinné informace | Podatelna

Závěrečný účet obce za rok 2007

Příjmy v tisících korun

Schválený rozpočet

Skutečné  plnění

Daně celkem

13 198,4

   14 585,3

Ostatní daňové příjmy

2 550,4

5 412,9

Pozemky 

33,5

83,4

Příjmy z dobývacích prostor

45,3

56,6

Vodovod

120,0

85,2

Kanalizace a ČOV

200,0

208,2

Knihovna - půjčovné

4,5

4,1

Příjmy v kultuře (zájezdy)

50,0

77,0

Příjem z akcí "Komise pro mládež"

20,0

0,0

Hřbitov - hrobová místa

2,0

4,2

Odpad-příspěvek za likvidaci (EKO KOM)

63,8

44,7

Činnost místní správy

418,1

642,4

Bankovní úroky a dividendy

50,0

128,8

Ostatní příjmy

1 000,0

1 105,8

Zůstatek z roku 2006 na účtech u KB + ČS k 31.12.06

633,0

3 457,0

Příjmy nerozpočtované (prodej voj.byt. 5.219,7 Kč)

5 361,2

5 361,3

Příjmy celkem

23 117,2

31 256,9

Výdaje v tisících korun

Schválený rozpočet

Skutečné  plnění

Pozemky

150,0

183,0

Místní komunikace

200,0

1 317,4

Cyklistické stezky

20,0

0,0

Dopravní obslužnost

92,1

126,1

Vodovod

60,0

354,6

Odvádění a čištění odpadních vod

734,4

1 272,1

Základní škola

1 023,5

1 063,5

Mateřská škola a školní jídelna

1 086,5

2 040,3

Knihovna

213,4

215,5

Záležitosti kultury

70,0

97,0

Rozhlas  a televize

20,0

43,4

Sdělovací prostředky

570,0

282,2

SPOZ

55,0

67,9

TJ-příspěvky

281,0

291,0

Komise pro práci s mládeží

40,0

21,1

Program rozvoje bydlení

100,0

92,8

Veřejné osvětlení

190,0

286,1

Hřbitov

55,0

16,6

Odvoz a likvidace odpadů

937,7

972,2

Provoz závlah

260,0

89,0

Zeleň 

655,0

639,0

Požární ochrana

375,5

478,8

Místní zastupitelské orgány

1 343,2

1 332,8

Vnitřní správa

5 401,5

4 552,1

Vlastní daň

2 401,4

1 166,6

Ostatní náklady

86,3

164,7

Splátky úvěru a půjčky

1 967,4

1 450,7

Náklady nerozpočtované (voj. bytovky a kasárna)

 0,0

1 465,7

Celkové výdaje

18 389,0

20 082,2

Zůstatek na účtech k 31.12.2007:

11 174,7

Závěrečný účet obce za rok 2007.xls 

webdesign: Synetix
©2006-2022 Obecní úřad Sokolnice, prohlášení o přístupnosti