Povinné informace | Podatelna

Závěrečný účet obce za rok 2005

Příjmy v tisících

Rozpočet schválený

Rozpočet upravený

Skutečné čerpání

Daň ze závislé činnosti2 247,002 527,42 527,30
Daň podnikatelů (fyzických osob)925,001 056,21 056,20
Daň fyzických osob vybírané srážkou160,00138,3138,30
Daň právnických osob2 154,002 855,62 855,60
Vlastní daň5 000,00932,4932,40
Daň z přidané hodnoty3 461,004 516,44 516,30
Daň z nemovitostí1 059,001 158,91 158,90
Nerozúčtované0,000,00,00
Daně celkem15 006,0013 185,213 185,00
Správní poplatky - stavební úřad, matrika ..343,00338,0337,30
Poplatky za vypouštění škodlivin0,000,00,00
Odvody za odnětí půdy0,005,05,00
Odpad 775,70771,1771,00
Poplatek psi20,0019,019,00
Nájem veřejného prostranství35,0026,025,80
Ostatní poplatky - VHA40,0080,080,00
Odvod výtěžků loteriií28,0060,060,10
Dotace na referendum (volby)0,000,00,00
Neinvestiční dotace ze SR 1 234,001424,21 424,20
Ostatní neinvestiční dotace - ÚP0,0090,090,00
Dotace od obcí (žáci ZŠ)40,0047,247,20
N. dotace od kraje - školství ÚZ 331500,00502,2502,20
N. dotace od kraje - školství ÚZ 332450,000,00,00
Dotace na kanalizaci UZ 2963822 820,0022 820,022 820,0
Invest. přij. dotace od obcí  (Telnice)94,6094,694,6
Invest. přij. dotace od obcí  (Telnice)13 895,007 919,97 919,8
Invest. přij. dotace od kraje0,0018 200,018 200,0
Investiční dotace od EU0,00734,2734,2
Stavba kanalizace - komerční úvěr 10 mil.10 000,0010 000,010 000,0
Stavba kanalizace - komerční úvěr 15 mil.0,0015 000,015 000,0
Převody z účtů   
Ostatní daňové příjmy49 325,3078 131,478 130,4
Pozemky   
Pronájem pozemků 36,4089,689,60
Prodej majetku obce (pozemek u sušičky)5 100,005 184,45 184,40
Prodej majetku obce (pozemky u Hirschnera)196,200,00,00
Celkem5 332,605 274,005 274,00
Příjmy úhrad dobývaného prostoru22,8034,034,00
Voda - příspěvky na investice50,0085,185,00
Příjmy za vodu0,000,00,00
Vodovod - nájemné od VAS 64,0070,070,00
Celkem114,00155,10155,00
ČOV, nájemné od fy Topol a VAS, stočné89,70159,7159,70
Kanalizační přípojky6 000,00622,0621,50
Příjmy za ČOV0,000,80,80
Celkem6 089,70782,50782,00
Mateřská škola - odvod PO0,000,00,00
Mateřská škola-příspěvek0,005,25,20
Knihovna - půjčovné5,006,16,10
Záležitosti kultury   
Příjmy v kultuře (zájezdy)80,0062,062,00
Celkem80,0062,062,00
Příjmy z prodeje "Sokolnický Zpravodaj"7,005,25,20
Příjem z akcí "Komise pro mládež"10,005,05,00
Hřbitov - hrobová místa5,004,84,80
Odpad-příspěvek za likvidaci (EKO KOM)23,0043,443,40
Činnost místní správy   
Poskytování služeb - HZ, Gottwald, ZS …….190,80190,3190,2
Prodej pohlednic0,008,68,6
Pronájem nemovitostí 227,80258,9258,9
Pokuty0,0085,585,5
Ostatní příjmy0,0021,721,6
Prodej plynovodu2 094,602 094,62 094,6
Celkem2 513,202 659,602 659,40
Bankovní úroky a dividendy50,00272,0271,90
Ostatní příjmy   
Ostatní příjmy15 000,000,30,30
Splátka nákupního střediska - Holub1 000,001 000,91 000,90
Celkem16 000,001 001,21 001,20
Zůstatek na účtech k 01.01.200512 004,3017 472,217 472,20
Příjmy celkem

106 587,900

119 098,900

119 096,800


Výdaje v tisících

 

 

Rozpočet schválený

Rozpočet upravený

Skutečné čerpání

Pozemky   
Poradenské služby0,0021,3021,30
Pozemky - ocenění, rozdělení apod20,0093,2093,20
Pozemky-nákup

0,00

604,70

604,70

Celkem

20,00

719,20

719,20

 
Místní komunikace   
MK (údržba a čistění)100,0020,3020,20
MK (opravy)0,0034,2034,20
MK (materiál)

0,00

0,30

0,20

Zpevněné plochy Borky +U Bažantnice

8 105,90

7 417,40

7 417,40

Zpevněné plochy u garáží Topolka

0,00

0,00

0,00

Celkem8 205,907 472,207 472,00
 
Cyklistické stezky - pozemní komunikace   
Cyklostezka k rozvodně  PD50,000,000,00
Cyklostezka k rozvodně - realizace800,000,000,00
Opravy a údržba0,00207,00207,00
Celkem850,00207,00207,00
 
Dopravní a územní obslužnost0,0035,3035,20
 
Vodovod   
Pojištění18,200,000,00
Vodovod Kobylnická - prodloužení PD0,000,000,00
Vodovod Kobylnická - realizace prodloužení0,000,000,00
Opravy výdejního automatu apod

10,00

5,90

5,90

Členské příspěvky - SV Rajhradsko

5,20

0,00

0,00

Vodovodní přípojky50,00101,00100,90
Celkem

83,40

106,90

106,80

 
Odvádění a čištění odpadních vod   
EZS ČOV, provozování kanalizace90,00154,50154,50
Mzdy na ČOV - Balák35,0046,5046,50
Ostatní služby20,000,000,00
Ostatní investiční náklady180,000,000,00
Pojištění0,500,000,00
Odvodnění garáží Topolka0,000,000,00
Stavba kanalizace a ČOV - II.etapa 

78 266,00

75 603,80

75 603,70

Stavba dešťové kanalizace 

700,00

0,00

0,00

Organizace veřejné soutěže na úvěr

65,00

0,00

0,00

Telefonní poplatky ČOV6,0015,2015,20
Celkem79 362,5075 820,0075 819,90
 
Základní škola   
Neinvestiční příspěvek zřízené PO 0,000,000,00
Neinvestiční příspěvek zřízené PO700,00715,40715,40
 
Mateřská škola a školní jídelna   
Neinvestiční příspěvek zřízené0,000,000,00
Neinvestiční příspěvek zřízené PO900,00927,90927,90
 
Knihovna   
Mzdy113,00123,10122,90
Knihy30,0034,5034,50
Materiál4,001,001,00
Poštovné1,000,100,10
opravy0,000,000,00
Pokladní záloha2,000,000,00
Knihovna celkem

150,00

158,70

158,50

 
Záležitosti kultury   
Zájezdy, divadla apod.100,0083,0082,90
Celkem100,0083,0082,90
 
Rozhlas  a televize   
opravy20,0032,6032,50
investice0,000,000,00
Celkem20,0032,6032,50
 
Tisk periodika Sokolnický Zpravodaj28,0037,0036,50
Kabelová televize0,00290,70290,70
 28,00327,70327,20
 
SPOZ20,0046,4046,20
Celkem20,0046,4046,20
 
TJ-příspěvky   
Příspěvek TJ Sokol na dopravu5,005,005,00
Příspěvek na kroje a hody20,0020,0020,00
Výročí jednoty - 100 let3,003,003,00
Příspěvek TJ Sokol na opravu sokolovny130,00130,00130,00
Celkem158,00158,00158,00
 
Komise pro práci s mládeží20,0016,0015,90
 
Program rozvoje bydlení (Haluzová)50,0063,0063,00
 
Veřejné osvětlení   
Elektrická energie120,00121,30121,30
EEIKA služby70,0048,4048,40
investice0,004,704,70
Celkem190,00174,40174,40
 
Hřbitov80,00148,30148,30
Celkem80,00148,30148,30
 
Inženýrské sítě-pojištění1,500,000,00
 
Cezava21,20

0,00

0,00
 
Odvoz a likvidace odpadů797,30917,80917,70
Celkem797,30917,80917,70
 
Zeleň    
Zeleň (výsadba a údržba), investice-park50,00165,10164,90
Sekačka0,000,000,00
Ochranné pomůcky5,004,004,00
Mzdy na VPP 170,00237,80237,60
Celkem225,00406,90406,50
 
Investiční dotace0,004,004,00
 
Požární ochrana   
Plyn70,0056,0055,90
Elektřina20,0013,2013,20
Pojištění 3,500,000,00
Nákup oblečení a obuvi (reflexní vesty)

0,00

0,00

0,00

Refundace,odměny

5,00

23,60

23,60

Čerpadlo, pila, radiostanice

0,00

0,00

0,00

Materiál20,0011,8011,70
PHM20,0022,4022,30
Opravy a udržování budovy a techniky75,00740,00739,70
Školení

5,00

0,60

0,60

Zdravotní prohlídky a služby15,0012,0012,00
Telefon (velitel hasičů)

5,00

0,00

0,00

Voda2,002,102,10
Požární ochrana celkem

240,50

881,70

881,10

 
Místní zastupitelské orgány866,50906,20906,10
Sociální a zdravotní pojištění266,00279,80279,70
Celkem1 132,501 186,001 185,80
 
Referendum,volby0,000,000,00
 
Vnitřní správa   
Mzdové náklady 1 300,001 254,601 254,60
Dohody60,0060,7060,70
Sociální a zdravotní pojištění 430,00451,60451,60
Zákonné pojištění za zaměstanace 10,0010,1010,10
Knihy, tisk15,0029,0028,70
DHIM50,0091,8091,80
Nákup zboží0,008,908,90
Materiál150,00177,00176,90
Voda6,607,807,80
Plyn200,00228,20228,10
Elektřina80,0099,7099,70
Poštovné140,00123,60123,60
Telefon180,00156,20156,20
Pojištění majetku obce a poplatky z účtu55,0086,7086,60
Konzultační, porad. a pravní služby70,0098,5098,50
Školení10,003,403,40
Služby - NAVOS, revize atd.351,00320,80320,70
Úhrada duplicity vlastnictví20,000,000,00
Opravy a údržování50,00105,80105,70
Programové vybavení

0,00

34,10

34,10

Cestovné120,00157,80157,70
Pohoštění 25,0053,2053,10
Příspěvek (dar) - plesy a tombola5,0014,3014,20
Členské příspěvky - Energetické sdružení

0,70

9,50

9,40

Daň z převodu nemovitostí

183,90

200,40

200,40

Ostaní neinv. výdaje0,000,200,20
Budova nák-střediska0,004 266,004 266,00
Rozpočtová rezerva a pokladna

1 629,10

18 735,50

0,00

Vnitřní správa celkem5 141,3026 785,408 048,70
 
Vlastní daň   
Celkem5 000,00932,40932,40
 
Finanční vyp.0,000,300,30
 
Ostatní náklady  
Členské příspěvky - OPS Austerlitz5,30

58,10

58,00

Členské příspěvky - Svaz měst a obcí ČR5,40
Členské příspěvky - SOM JM1,80
Příspěvek (dar) - Svaz rybářů20,00
Příspěvek (dar) - myslivci5,00
Příspěvek (dar) - cyklozávod Mohyla Míru5,00
Příspěvek (dar) - TJ Zora (nevidomí)2,00
Příspěvek (dar) - Hospic Rajhrad0,00
Cezava - členský příspěvek0,00
Celkem44,5058,1058,00
 
Splátky úvěru u MF ČR - vodovod379,300,000,00
Splátky úvěru2 667,00714,30714,30
Celkem3 046,30714,30714,30
 
Zůstatek na běžných účtech a převedeno do rozpočtu roku 200618 737,70
 
Celkové výdaje106 587,900119 098,900119 096,800
Rekapitulace:
Příjmy za rok 2005 celkem (včetně zůstatku na účtech z roku 2004)119 096,800
Výdaje za rok 2005 celkem (včetně zůstatku na účetech k 31.12.2005) 119 096,800
Rozdíl0,000


Projednáno radou obce dne: 16.02.2006

Projednáno finančním výborem dne:

Projednáno a schváleno zastupitelstvem obce dne:

Občané mohou svoje připomínky k závěrečnému účtu obce Sokolnice uplatnit písemně do 20.03.2006 na OÚ Sokolnice, nebo ústně přímo na zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice.


Vyvěšeno na úřední desce OÚ Sokolnice dne: 01.03.2006

Sejmuto z úřední desky OÚ Sokolnice dne:

webdesign: Synetix
©2006-2020 Obecní úřad Sokolnice, prohlášení o přístupnosti