Povinné informace | Podatelna

Závěrečný účet obce za rok 2004

Příjmy v tisících

par.pol. 
Schválený rozpočet
Skutečnost 2004
 1111Daň ze závislé činnosti
2 103,10
2 369,30
 1112Daň podnikatelů (fyzických osob)
782,00
1 027,20
 1113Daň fyzických osob vybírané srážkou
133,50
161,20
 1121Daň právnických osob
2 300,20
2 538,80
 1122Vlastní daň
5 000,00
4 531,90
 1211Daň z přidané hodnoty
3 950,70
3 742,20
 1511Daň z nemovitostí
937,30
886,30
  Daně celkem
15 206,80
15 256,90
   
 1361Správní poplatky
270,00
372,90
 1332Poplatky za vypouštění škodlivin
4,00
0,00
 1337Odpad
642,18
631,20
 1341Poplatek psi
16,90
20,30
 1343Nájem veřejného prostranství
36,00
31,40
 1347Ostatní poplatky - VHA
40,00
55,00
 1351Odvod výtěžků z VHA
0,00
35,80
 1701Nerozúčtované daně
0,00
5,00
 4111Dotace na volby
0,00
46,00
 4112Neinvestiční dotace ze SR
1 234,00
1 354,50
 4116Ostatní neinvestiční dotace - ÚP
60,00
87,80
 4121Dotace od obcí (Telnice na žáky)
0,00
49,10
 4122N. dotace od kraje - školství ÚZ 33150..
6 272,00
6 340,60
 4221Invest. přij. dotace od obcí (Telnice)
94,60
2 427,00
 4222Investiční dotace od kraje na kanalizaci
0,00
500,00
  Ostatní daňové příjmy
8 669,68
11 956,60
   
1012 Pozemky
10122131Pronájem pozemků
38,60
43,00
10123111Prodej majetku obce (např. Kobylnická)
0,00
544,00
  Celkem
38,60
587,00
   
23103122Voda - příspěvky na investice
50,00
69,20
  příjmy za vodu
9,00
8,40
  Vodovod-nájemné
100,00
63,00
   
2321 ČOV, nájemné od fy Topol + stočné
315,00
164,50
  Kanalizační přípojky
300,00
0,00
   
31112122Mateřská škola - odvod PO
0,00
 2111Mateřská škola - příspěvek
80,00
67,40
   
31132122Základní škola - odvod PO
0,00
0,00
   
33142111Knihovna - půjčovné
7,70
5,50
   
3319 Záležitosti kultury
33192111Příjmy v kultuře (zájezdy)
50,00
86,00
  Celkem
50,00
86,00
   
3421 Příjem z akcí "Komise pro mládež
15,00
16,00
   
36322111Hřbitov - hrobová místa
2,80
5,50
   
37222324Odpad-příspěvek za likvidaci (EKO KOM)
17,00
28,60
   
  Činnost místní správy
61712111Poskytování služeb - HZ, Gottwald…….
80,00
60,60
61712111Služby pro zdravotní středisko
140,00
152,70
61712132Pronájem nemovitostí
178,40
145,50
61712210Pokuty
0,00
75,00
61712329říjmy z prodeje "Sokolnický Zpravodaj
7,50
6,40
61712329Ostatní příjmy
0,00
82,80
  Celkem
405,90
523,00
   
63102141Bankovní úroky a dividendy
50,00
197,70
   
6409 Ostatní příjmy
  Prodej vícetisku PD - veř. obchodní soutěž
150,00
0,00
  Stavba kanalizace - komerční úvěr
9 000,00
0,00
23216121Stavba kanalizace - dotace od Mze ČR
60 000,00
50 000,00
  Prodej plynovodu (druhá splátka ceny)
2 094,65
2 136,50
   
71 244,65
52 136,50
   
  Ostatní - dob. prostory, nájem plynovodu, fin. vyp.
0,00
50,90
   
 8115Zůstatek z roku 2003 na účtech u KB + ČS
11 553,00
12 726,00
   
  Příjmy celkem
108 115,12
93 948,70
   


Výdaje v tisících

par.
pol.
Schválený rozpočet
Skutečnost
  Pozemky
10125166Poradenské služby
35,00
1,30
10125169Pozemky - ocenění, rozdělení apod
20,00
0,00
10125165Nájemné za půdu
0,10
0,00
  Celkem
55,10
1,30
   
  Poradenské středisko
10195229Čl. příspěvek - CEZAVA
17,50
17,50
  Spolek pro obnovu venkova
1,60
0,00
  Celkem
19,10
17,50
   
  Místní komunikace
2212 MK (údržba a čistění)
140,00
132,20
  MK (chodník - oprava Zahradní)
20,00
0,00
2212 MK (chodník - oprava Brněnská)
259,00
253,70
  Zpevněné plochy Nad Vrbím + ter. úpravy
8 105,85
74,40
  Zpevněné plochy u garáží Topolka
484,00
0,00
  Celkem
9 008,85
460,30
   
2219 Cyklistické stezky
 6121Cyklostezka k rozvodně PD - proj. dokum. Měnín
50,00
19,50
  Celkem
50,00
19,50
   
  Vodovod
2310 Pojištění
18,20
18,20
  Vodovod Kobylnická - prodloužení PD
130,00
0,00
  Příspěvek svazku Rajhradsko
5,60
5,20
  Opravy výdejního automatu apod
17,00
0,00
  Vodovodní přípojky
50,00
72,30
  Celkem
220,80
95,70
   
  Odvádění a čištění odpadních vod
2321 EZS ČOV, provozování kanalizace
250,00
252,20
  Mzdy na ČOV - Balák
65,00
51,50
  Organizace veřejné obchodní soutěže-kanalizace
100,00
0,00
  Veřejná obchodní soutěž - vícetisky PD
150,00
0,00
  Ostatní investiční náklady
180,00
0,00
  Pojištění
0,50
0,00
  Odvodnění garáží Topolka
62,74
0,00
  Kanalizační přípojky-občané
300,00
0,00
  Kanalizační přípojky-dotace občané
100,00
0,00
  Telefonní poplatky ČOV
12,00
0,00
  Intezifikace ČOV v trati Výhon
1 000,00
0,00
  Stavba kanalizace - I. etapa
520,00
520,00
  Stavba kanalizace a ČOV - II. etapa
75 000,00
54 068,40
  Celkem
77 740,24
54 892,10
   
3113 Základní škola
* Neinvestiční příspěvek zřízené PO - ÚZ 33150
4 596,00
4 769,50
*Neinvestiční příspěvek zřízené PO
775,00
775,00
  Celkem
5 371,00
5 544,50
   
3111 Mateřská škola a školní jídelna
* Neinvestiční příspěvek zřízené PO - ÚZ 33150
1 676,00
1 553,00
*Neinvestiční příspěvek zřízené PO
1 124,50
1 124,50
  Celkem
2 800,50
2 677,50
   
3314 Knihovna
*5112Mzdy
75,00
102,10
 5136Knihy
50,00
51,00
 5139Materiál
4,00
2,20
 5161Poštovné
1,00
0,10
  Pokladní záloha
2,00
0,00
  Celkem
132,00
155,40
   
3319 Záležitosti kultury
5169Zájezdy, divadla apod.
70,00
106,30
  Celkem
70,00
106,30
   
3341 Rozhlas a televize
 5169Údržba
10,00
19,30
 6121Kabelová televize - doplatek
0,00
962,50
  Celkem
10,00
981,80
   
3399 SPOZ
25,00
34,60
  Celkem
25,00
34,60
   
3419 TJ-příspěvky
 5222Příspěvek TJ Sokol na dopravu
15,00
15,00
 5222Příspěvek na kroje a hody
24,00
24,00
 5222Příspěvek TJ Sokol na opravu sokolovny
130,00
130,00
  Celkem
169,00
169,00
   
3421 Komise pro práci s mládeží
55,00
48,40
  Celkem
55,00
48,40
   
3631 Veřejné osvětlení
  Elektrická energie
120,00
105,20
  EEIKA služby
70,00
60,60
  Celkem
190,00
165,80
   
3632 Hřbitov
  Údržba, opravy apod.
30,00
5,70
  Projekt rozvoje hřbitova
50,00
40,00
  Celkem
80,00
45,70
   
3633 Plynovod
  služby
0,00
1,90
5163Inženýrské sítě - pojištění
1,50
1,50
  Celkem
1,50
3,40
   
3722 Odvoz a likvidace odpadů
642,18
673,40
  Celkem
642,18
673,40
   
3745 Zeleň
 Zeleň (výsadba a údržba)
120,00
66,80
 5132Ochranné pomůcky
5,00
4,30
 Mzdy - VPP a CS
280,00
283,10
  Celkem
405,00
354,20
   
43295229Soc. péče - příspěvek (asociace rodičů)
1,70
0,00
  Celkem
1,70
0,00
   
5512 Požární ochrana
*5153Plyn
70,00
32,60
*5154Elektřina
20,00
13,50
*5162Telefon
0,00
0,40
*5163Pojištění
3,50
3,50
 5137Nákup oblečení a obuvi,proudnice
42,00
31,40
 5119Refundace, cestovné a DPP
10,00
28,00
 5156PHM
25,00
7,30
 5139Nákup hasic, proudnic apod.
43,00
33,60
 5171Opravy a udržování budovy
21,00
21,00
 5171Opravy a udržování požární techniky
70,00
67,00
 5167Školení
5,00
0,00
 5169Zdravotní prohlídky a služby
17,00
13,80
 5151Voda
2,00
1,70
  Celkem
328,50
253,80
   
6112 Místní zastupitelské orgány
845,40
882,00
  Sociální a zdravotní pojištění
275,80
272,80
  Celkem
1 121,20
1 154,80
   
6114 Volby
0,00
46,00
   
6171 Vnitřní správa
 5011Mzdové náklady
1 360,00
1 251,70
 5021Dohody
60,00
78,20
 5031Sociální a zdravotní pojištění
476,00
447,20
 5038Zákonné pojištění za zaměstanace
15,00
9,90
 5136Knihy, tisk
15,00
21,70
 5137DHIM
100,00
167,30
 5138Nákup zboží
10,00
0,00
 5139Materiál
150,00
193,00
 5151Voda
6,60
5,40
 5153Plyn
230,00
141,90
 5154Elektřina
80,00
77,60
 5161Poštovné
140,00
128,10
 5162Telefon
200,00
180,50
 5163Pojištění majetku obce a poplatky z účtu
45,00
47,30
 5166Konzultační, porad. a pravní služby
80,00
104,00
 5167Školení
10,00
11,80
 5169Služby (NAVOS, pC+,Haida, stravenky, ..)
400,00
370,00
3349 Tisk periodika Sokolnický Zpravodaj
25,00
29,40
 5499Úhrada duplicity vlastnictví - za pozemek
20,00
0,00
 5171Opravy a údržování
75,00
67,10
  Údržba hřiště za budovou OÚ
30,00
0,00
 5173Cestovné
110,00
165,00
 5175Pohoštění
20,00
29,20
 5194Dary-plesy a tombola
15,00
1,80
 5229Členské příspěvky (SMO, SOM JM, atd.)
11,00
5,50
 5229Příspěvky (Energetické sdružení)
0,70
0,70
 5362Daň z převodu nemovitostí
25,00
2,80
 5909Ostaní neinv. výdaje
20,00
0,00
 5901Rozpočtová rezerva
457,86
0,00
  Celkem
4 187,16
3 537,10
   
63995362Vlastní daň
5 000,00
4 531,90
  Celkem
5 000,00
4 531,90
   
6409 Ostatní náklady
 5221Příspěvky (OPS Aust.)
15,00
21,10
  Příspěvek - Svaz rybářů
22,00
22,00
 5222Příspěvky - myslivci
10,00
10,00
  Příspěvky - cyklozávod Mohyla Míru
5,00
5,00
  Celkem
52,00
58,10
   
 8124Splátky úvěru u MF ČR - vodovod
379,30
379,30
  Celkem
379,30
379,30
   
  Ostatní
3619 Studie-Haluzová
42,20
3636 Služby
0,70
6402 Finanční vypořádání (škola vs. JMK, SR)
26,20
  Celkem
69,10
   
  Celkové výdaje
108 115,121
76 407,400


Schváleno Zastupitelstvem obce Sokolnice dne 31. 03. 2005.

Vyvěšeno na úřední desce OÚ Sokolnice dne 08. 03. 2005.

webdesign: Synetix
©2006-2022 Obecní úřad Sokolnice, prohlášení o přístupnosti