Povinné informace | Podatelna

Závěrečný účet obce za rok 2003

Příjmy v tisících

par.
pol.
Schválená částka
Skutečnost 2003
 1111Daň ze závislé činnosti
1 886,10
2 138,60
 1112Daň podnikatelů (fyzických osob)
785,00
888,00
 1113Daň fyzických osob vybírané srážkou
145,50
133,20
 1121Daň právnických osob
2 029,20
2 290,20
 1122Vlastní daň
532,90
5 526,70
 1211Daň z přidané hodnoty
3 087,90
3 461,80
 1511Daň z nemovitostí
840,00
1 109,10
  Daně celkem
9 306,60
15 547,60
   
 1361Správní poplatky - stavební úřad
100,00
343,60
 1332Poplatky za vypouštění škodlivin
4,00
0,60
 1334Odvody za odnětí
0,20
0,00
 1337Odpad
584,40
609,50
 1341Poplatek psi
15,50
17,30
 1343Nájem veřejného prostranství
22,00
35,80
 1347Ostatní poplatky - VHA
40,00
40,00
 1351Odvod výtěžku VHA
0,00
33,00
 2412Splátky půjček
0,00
4 000,00
 4111Dotace na referendum
0,00
23,00
 4112Neinvestiční dotace ze SR
1 113,60
1 115,00
 4116Ostatní neinvestiční dotace - ÚP
129,00
66,90
 4121Dotace od obcí
0,00
151,60
 4122N. dotace od kraje - školství ÚZ 33150
6 272,00
6 107,50
 4122N. dotace od kraje - školství ÚZ 33245
0,00
32,00
 4129Nein.dotace SVR
23,80
 4216Dotace na kanalizaci UZ 29638
8 390,00
 4221Invest. přij. dotace od obcí (Telnice)
94,90
94,60
 4131Zůstatek na účtu HČ u KB Bo-venkov
250,90
250,90
 4134Převody z účtů
0,00
4 561,10
  Ostatní daňové příjmy
8 626,50
25 896,20
   
21192343Příjmy úhrad dobývaného prostoru
0,00
22,90
   
1012 Pozemky
10122131Pronájem pozemků
20,00
282,60
10123111Prodej majetku obce (garáže Telnická)
30,00
0,00
10123111Prodej majetku obce (Nad Vrbím)
11 883,90
12 176,50
10123111Prodej majetku obce
1 000,00
0,00
  Celkem
12 933,90
12 459,10
   
23103122Voda-příspěvky na investice, pronájem, za vodu
50,00
154,40
   
2321 ČOV
0,00
173,10
   
31112111Mateřská škola – příspěvek
80,00
77,00
   
33142111Knihovna – půjčovné
6,00
7,50
   
33192111Příjmy v kultuře (zájezdy)
50,00
41,30
   
36322111Hřbitov - hrobová místa
4,00
2,80
   
37222324Odpad-příspěvek za likvidaci (EKO KOM)
10,00
17,80
   
  Činnost místní správy
61712111Poskytování služeb - HZ, Gottwald…….
80,00
0,00
61712111Radiomobil
0,00
0,00
61712111Služby pro zdravotní středisko
140,00
254,90
61712112Prodej pohlednic
0,00
1,00
61712132Pronájem nemovitostí
178,40
130,00
61712210Pokuty
0,00
55,50
61712310Prodej rour
0,00
7,20
61712328neidentifikovatelné
0,00
1,50
61712329Příjmy z prodeje "Sokolnický Zpravodaj
7,50
0,00
61712329Ostatní příjmy
88,50
740,20
61712322Pojistné náhrady
0,00
70,70
61713112Prodej plynovodu
0,00
3 000,00
  Celkem
494,40
4 261,00
   
63102141Bankovní úroky a dividendy
28,00
212,40
   
6409 Ostatní příjmy
2321Dary
6,40
0,50
3421 Příjem z akcí "Komise pro mládež
20,00
10,00
  Příspěvek firmy Gebeshuber
1 400,00
0,00
  Prodej vícetisku PD - veř. obchodní soutěž
150,00
0,00
  Stavba kanalizace - komerční úvěr
  Stavba kanalizace - úvěr od SFŽP
  Stavba kanalizace - dotace od SFŽP
   
1 576,40
10,50
   
 8115Zůstatek na běžném účtu u KB Bo-venkov
638,60
638,60
 8115Zůstatek z prodeje pozemků Nad Vrbím
8 514,90
8 514,90
 8115Zůstatek na běžném účtu u ČS a.s.
834,50
834,50
   
  Příjmy celkem
43 153,80
68 871,60

Výdaje v tisících

par.
pol.
Schválená částka
Skutečnost 2003
   
  Pozemky
10125166Poradenské služby
20,00
15,40
10125169Pozemky - ocenění, rozdělení apod
40,00
11,90
10125165Nájemné za půdu
0,10
0,00
  Celkem
60,10
27,30
   
  Poradenské středisko
10195229Čl. příspěvek - CEZAVA
17,50
17,50
  Spolek pro obnovu venkova
0,00
1,50
  Celkem
17,50
19,00
   
  Místní komunikace
2212 MK (údržba a čistění)
90,00
61,80
2212 MK (chodník - oprava Masarykova) PD
30,00
0,00
2212 MK (chodník - realizace oprav)
500,00
711,60
  MK (nové komunikace Nad Vrbím)
0,00
3 857,20
  Zpevněné plochy u garáží Topolka
484,00
0,00
  Celkem
1 104,00
4 630,60
   
2219 Cyklistické stezky
 6121Cyklostezka k rozvodně PD
47,00
0,00
  Obec Bošovice-vinařské stezky
0,00
2,70
  Celkem
47,00
2,70
   
  Vodovod
2310 Pojištění
18,20
18,20
  Vodovod Kobylnická - prodloužení PD
130,00
39,90
  Vodovod Kobylnická - realizace prodloužení
1 550,00
151,00
  Vodovod Mlýnisko - prodloužení PD
8,50
0,00
  Vodovod Krakovská - prodloužení
75,00
0,00
  Příspěvek svazku Rajhradsko
5,60
5,20
  Opravy výdejního automatu apod
20,00
12,80
  Vodovodní přípojky
50,00
0,00
  Celkem
1 857,30
227,10
   
  Plynovod
36336121Plynovod: Krakovská, Nad Vrbím
79,00
705,50
  Celkem
79,00
705,50
   
  Odvádění a čištění odpadních vod
2321 elektřina
0,00
3,00
  Mzdy na ČOV - Balák
0,00
68,80
  Organizace veřejné obchodní soutěže-kanalizace
100,00
0,00
  Veřejná obchodní soutěž - vícetisky PD
150,00
0,00
  Projekt ČOV - studie + zaměření+dokumentace pro ÚŘ
220,50
221,50
  služby
0,00
155,30
  Novostavba splaškové kanalizace
0,00
16 869,20
  Projekt ČOV - dokumentace pro stavební řízení
343,30
0,00
  Pojištění
0,50
0,40
  Projekt kanalizace
40,00
0,00
  Odvodnění garáží Topolka
54,00
0,00
  Telefonní poplatky ČOV
10,00
11,30
  Celkem
918,30
17 329,50
   
3113 Základní škola
* Neinvestiční příspěvek zřízené PO - ÚZ 33150
4 596,00
4 376,00
*  Neinvestiční příspěvek zřízené PO
727,00
727,00
   
3111 Mateřská škola a školní jídelna
* Neinvestiční příspěvek zřízené PO - ÚZ 33150
1 676,00
1 743,00
*  Neinvestiční příspěvek zřízené PO
1 009,00
1 009,00
   
3314 Knihovna
*5112Mzdy
59,70
71,40
 5136Knihy
50,00
54,00
 5139Materiál
4,00
1,60
 5161Poštovné
1,00
0,30
 5171opravy
0,00
0,60
  Pokladní záloha
2,00
0,00
  Knihovna celkem
116,70
127,90
   
3319 Záležitosti kultury
  5169Zájezdy, divadla apod.
70,00
59,90
  Celkem
70,00
59,90
   
3341 Rozhlas a televize
 5169Údržba
22,70
2,50
 5171opravy
0,00
5,60
 6121investice (novostavba rozvodů Nad Vrbím)
0,00
1 127,30
  Celkem
22,70
1 135,40
   
3399 SPOZ
30,00
23,10
  Celkem
30,00
23,10
   
3419 TJ-příspěvky
 5222Příspěvek TJ Sokol na dopravu
10,00
10,00
 5222Příspěvek na kroje a hody
20,00
20,00
 5222Příspěvek TJ Sokol na opravu střechy
130,00
130,00
  Celkem
160,00
160,00
   
3421 Komise pro práci s mládeží
40,00
13,10
34215112Kursy ve škole za 12/2002
9,70
8,60
   
3631 Veřejné osvětlení
  Elektrická energie
80,00
111,30
  EEIKA služby
70,00
55,90
  Ivestice - novostavba VO Nad Vrbím
0,00
1 085,90
  Celkem
150,00
1 253,10
   
   
3632 Hřbitov
30,00
0,28
  Celkem
30,00
23,70
   
   
36335163Inženýrské sítě-pojištění
2,00
1,50
   
3722 Odvoz a likvidace odpadů
584,40
538,60
  Celkem
584,40
538,60
   
3745 Zeleň
   Zeleň (výsadba a údržba)
100,00
101,00
 5137Sekačka
0,00
22,90
 5132Ochranné pomůcky
5,00
1,80
   Mzdy - VPP a CS
280,00
286,10
  Celkem
385,00
411,80
   
43295229Soc péče-příspěvek (asociace rodičů)
1,70
0,00
  Celkem
1,70
0,00
   
5512 Požární ochrana
*5153Plyn
49,90
69,70
*5154Elektřina
18,70
16,70
*5162Telefon
5,00
4,50
*5163Pojištění
4,00
3,50
 5137Nákup oblečení a obuvi (reflexní vesty)
2,00
0,00
 5119Refundace,odměny
10,00
17,00
 5139Materiál
30,00
28,80
 5156PHM
15,00
12,90
  Opravy a udržování budovy
10,00
0,00
 5171Opravy a udržování požární techniky a budovy
50,00
61,50
 5167Školení
0,00
0,00
 5169Zdravotní prohlídky a služby
7,00
10,90
 5773Cestovné
0,00
0,00
 5151Voda
1,00
1,80
  Požární ochrana celkem
202,60
227,30
   
6112 Místní zastupitelské orgány
1 092,90
1 115,80
  Celkem
1 092,90
1 115,80
   
6114 Referendum
0,00
23,00
   
6171 Vnitřní správa
 5111Mzdové náklady
1 464,70
1 295,40
 5112Dohody
2,00
62,20
 5121Sociální a zdravotní pojištění
530,00
461,90
 5128Zákonné pojištění za zaměstanace
9,40
13,50
 5136Knihy, tisk
15,00
19,50
 5137DHIM
100,00
79,70
 5138Nákup zboží
10,00
0,00
 5139Materiál
120,00
162,40
 5151Voda
6,60
5,00
 5153Plyn
229,80
268,90
 5154Elektřina
88,80
69,20
 5161Poštovné
93,00
134,50
 5162Telefon
200,00
196,30
 5163Pojištění majetku obce a poplatky z účtu
40,40
45,20
 5164Nájemné
1,30
0,00
 5166Konzultační, porad. a pravní služby
60,00
93,10
 5167Školení
5,00
4,80
 5169Služby (NAVOS, pC+,Haida, stravenky, ..)
389,10
395,30
  Tisk periodika Sokolnický Zpravodaj
26,40
0,00
 5499Úhrada duplicity vlastnictví-za pozemek
20,00
0,00
   Doplatky služeb za rok 2002
24,20
0,00
 5171Opravy a údržování
100,00
146,30
  Oprava - školní hřiště za budovou OÚ
100,00
100,00
 5173Cestovné
170,00
122,20
 5175Pohoštění
20,00
22,30
 5194Dary-plesy a tombola
15,00
3,90
 5229Členské příspěvky (SMO ,SOM JM, atd.)
5,50
5,50
 5362Daň z převodu nemovitostí
385,00
0,00
 5362Daň z převodu nemovitostí (Nad Vrbím)
1 360,20
1 368,70
 5909Ostaní neinv. výdaje (úhrada daně z převodu nem.)
30,00
104,70
 6126Půjčka IMOS Zlín
0,00
4 000,00
  Ostatní výdaje (Duplucita pozemků - kasárna)
0,00
56,40
 5909Rozpočtová rezerva
0,00
12 726,00
  Vnitřní správa celkem
5 621,40
21 962,90
   
63305345převody mezi účty
0,00
4 561,10
   
63995362Vlastní daň
532,90
5 526,70
  Celkem
532,90
5 526,70
   
6409 Ostatní náklady
 5221Příspěvky (OPS Aust.)
1,70
7,00
  Příspěvek - Svaz rybářů
8,00
8,00
 5222Příspěvky - myslivci
3,00
1,80
  Příspěvky - cyklozávod Mohyla Míru
5,00
5,00
 5229Příspěvky (Energetické sdružení)
0,40
0,00
  Celkem
18,10
21,80
   
 8124Splátky úvěru u MF ČR - vodovod
379,30
379,30
2321  Splátky úvěru na kanalizaci
1 874,40
0,00
  Úspora na stavbu kanalizace
700,00
0,00
  Celkem
2 953,70
379,30
   
   Investice Nad Vrbím
  Stavba TI v lokalitě Nad Vrbím
19 006,10
500,30
  Prodloužení výtlaku Nad Vrbím - PD
32,70
0,00
  Celkem
19 038,80
500,30
   
  Celkové výdaje
43 153,80
68 871,60


Schváleno Zastupitelstvem obce Sokolnice dne 25. 03. 2004.

Vyvěšeno na úřední desce dne 27. 02. 2004
webdesign: Synetix
©2006-2022 Obecní úřad Sokolnice, prohlášení o přístupnosti