Povinné informace | Podatelna

Závěrečný účet obce za rok 2006

Příjmy v tisících

Schválený
 rozpočet
2006
Upravený
rozpočet 
2006
Skutečné
čerpání
2006
    
Daň ze závislé činnosti2 145,672 394,902 394,90
Daň podnikatelů (fyzických osob)1 039,37608,60608,60
Daň fyzických osob vybírané srážkou               136,89163,80163,80
Daň právnických osob2 907,143 028,703 028,70
Vlastní daň2 000,002 401,402 401,40
Daň z přidané hodnoty4 399,044 571,104 571,10
Daň z nemovitostí1 113,87940,80940,80
Daně celkem13 741,9814 109,3014 109,30
Správní poplatky 356,20488,30488,30
Poplatky za vypouštění škodlivin0,000,000,00
Odvody za odnětí půdy ze z.p.f.0,000,000,00
Odpad 863,50884,50884,50
Poplatek psi18,0019,3019,30
Nájem veřejného prostranství19,3532,0032,00
Poplatek ze vstupného0,000,800,80
Ostatní poplatky - VHA55,00100,00100,00
Odvod výtěžků z VHA40,0057,4057,40
Splátky půjček0,003,903,90
Dotace na volby0,0040,4040,40
Neinvestiční dotace ze SR 1 266,101 525,201 525,20
Neinvestiční dotace ze SR  - školství248,700,000,00
Investiční dotace z EIB375,000,000,00
Ostatní neinvestiční dotace - ÚP0,0085,0085,00
Dotace od obcí (Telnice na žáky)47,2049,1049,10
N. dotace od kraje - PO0,000,000,00
N.dotace0,00183,60183,60
Investiční dotace0,009 000,009 000,00
Inv.dotace ze st.rozpočtu-kanalizace0,000,000,00
Invest. přij. dotace od obcí  (Telnice)94,90313,00313,00
Investiční dotace od kraje na kanalizaci0,00133,00133,00
Investiční dotace 0,00700,60700,60
Ostatní daňové příjmy3 383,9513 616,1013 616,10
Pozemky   
Pronájem pozemků 36,4054,6054,60
Prodej majetku obce2 552,002 166,902 166,90
Celkem2 588,402 221,502 221,50
Příjmy z dobývacích prostor33,9045,345,3
Voda-příspěvky na investice50,00509,90509,90
Vodovod-nájemné70,0080,0080,00
ČOV, nájemné od fy Topol + stočné0,00316,80316,80
Kanalizační přípojky0,00272,50272,50
Mateřská škola - odvod PO   
Mateřská škola-příspěvek-vratky z.m.l.7,8020,9020,90
Základní škola - odvod PO-vratky z m.l.0,0019,0019,00
Knihovna - půjčovné6,155,305,30
Příjmy v kultuře (zájezdy)80,0080,0076,70
Příjmy z prodeje "Sokolnický Zpravodaj"5,705,305,30
Příjem z akcí "Komise pro mládež"15,000,000,00
Hřbitov - hrobová místa5,0010,6010,60
Odpad-příspěvek za likvidaci (EKO KOM)28,6063,9063,90
PO-příjem z prodeje0,0020,0020,00
Činnost místní správy   
Služby pro zdravotní středisko,hasičskou zbr….157,20340,80340,80
Pronájem nemovitostí 225,00284,30284,30
Pokuty0,00176,00176,00
Ostatní příjmy0,00132,60132,60
Prodej plynovodu0,000,000,00
Celkem382,20933,70933,70
Bankovní úroky a dividendy20,00261,20261,20
Finanční vypořádání0,000,000,00
Ostatní příjmy   
Úvěr ve výši 15 milionů0,000,000,00
Úvěr ve výši 10 milionů0,000,000,00
Holub-splátka nák.střediska1 000,001 095,301 095,30
Celkem1 000,001 095,301 095,30
Zůstatek z min.roku na účtech u KB + ČS11 229,8018 737,7018 737,70
Příjmy celkem

32 648,48

52 424,30

52 421,00

Výdaje v tisících

 
Schválený
 rozpočet
2006
Upravený
rozpočet 
2006
Skutečné
čerpání
2006
Pozemky   
Pozemky - ocenění, rozdělení apod100,00

18,70

18,70

Výkup pozemků25,00

292,10

292,10

Celkem

125,00

310,80

310,80

Místní komunikace   
MK (údržba a čistění)

100,00

99,50

99,50

MK (projekty na opravy)120,00

273,40

273,40

Zpevněné plochy u garáží Topolka-chodníky-dotace

500,00

7 573,90

7 573,90

Celkem

720,00

7 946,80

7 946,80

Cyklistické stezky   
Opravy a udržba

10,00

26,40

26,40

Cyklostezka k rozvodně  PD

50,00

0,00

0,00

Cyklostezka k rozvodně - realizace

800,00

1 525,00

1 525,00

Celkem

860,00

1 551,40

1 551,40

Dopravní obslužnost

92,50

116,20

116,20

Vodovod   
Vodovod Kobylnická, vodoměry

0,00

947,30

947,30

Příspěvek svazku Rajhradsko

5,20

0,00

0,00

Opravy výdejního automatu apod

10,00

1,00

1,00

Vodovodní přípojky

50,00

0,00

0,00

Celkem

65,20

948,30

948,30

Odvádění a čištění odpadních vod   
Provozování a opravy kanalizace

0,00

2 411,80

2 411,80

PD na stavbu kanalizace na Pratecký kopec

280,00

0,00

0,00

Odvodnění garáží Topolka

200,00

0,00

0,00

Dotace občanům na protlaky na kanalizační přípojky

476,00

279,60

279,60

Stavba kanalizace a ČOV- II. Etapa, úroky z úvěru

5 000,00

8 806,40

8 806,40

Celkem

5 956,00

11 497,80

11 497,80

Základní škola   
Neinvestiční příspěvek zřízené PO

850,00

958,40

958,40

 

850,00

958,40

958,40

Mateřská škola a školní jídelna   
Neinvestiční příspěvek zřízené PO

1 200,00

1 200,00

1 200,00

 

1 200,00

1 200,00

1 200,00

Knihovna   
Mzdy

126,40

124,60

124,60

Knihy

50,00

51,80

51,80

Materiál a DKP

5,00

10,30

10,30

Programové vybavení

25,00

36,90

36,90

HW vybavení 

60,00

0,00

0,00

Poštovné a služby

0,00

0,30

0,30

Knihovna celkem

266,40

223,90

223,90

Záležitosti kultury   
Zájezdy, divadla apod.

120,00

116,50

116,50

Celkem

120,00

116,50

116,50

Rozhlas  a televize   
Údržba

20,00

11,90

11,90

Investice

0,00

0,00

0,00

Celkem

20,00

11,90

11,90

Sdělovací prostředky   
Tisk periodika Sokolnický Zpravodaj

31,35

47,90

47,90

Kabelová televize

450,00

458,40

458,40

Celkem

481,35

506,30

506,30

SPOZ

50,00

51,40

51,40

Celkem

50,00

51,40

51,40

TJ-příspěvky   
Příspěvek TJ Sokol na dopravu

9,00

9,00

9,00

Příspěvek na kroje a hody

24,00

24,00

24,00

Turnaj v malé kopané

2,00

2,00

2,00

Příspěvek TJ Sokol na opravu sokolovny

155,00

155,00

155,00

Celkem

190,00

190,00

190,00

Komise pro práci s mládeží

60,00

0,00

0,00

Celkem

60,00

0,00

0,00

Program rozvoje bydlení (Haluzová)

86,90

36,20

36,20

Studie využití bývalého VÚ 1852 (Předky)

400,00

0,00

0,00

Celkem

486,90

36,20

36,20

Veřejné osvětlení   
Elektrická energie

101,00

92,90

92,90

EEIKA služby

70,00

57,20

57,20

VO u cyklostezky

0,00

1 236,50

1 236,50

Celkem

171,00

1 386,60

1 386,60

Hřbitov   
Údržba, opravy apod. 

10,00

8,10

8,10

Projekt rozvoje hřbitova

0,00

0,00

0,00

Celkem

10,00

8,10

8,10

Územní plán

0,00

59,50

59,50

Plynovod   
PD na stavbu U Cihelny + v ulici Polní

100,00

85,70

85,70

Inženýrské sítě-pojištění

0,00

0,00

0,00

 

100,00

85,70

85,70

Odvoz a likvidace odpadů

879,29

847,80

847,80

Celkem

879,29

847,80

847,80

Zeleň    
Zeleň (výsadba a údržba),závlahy,kácení dřevin

100,00

148,30

148,30

Úprava obou parků Nad Vrbím

100,00

127,70

127,70

Ochranné pomůcky

5,00

4,00

4,00

Mzdy - VPP a CS

170,00

292,20

292,20

Celkem

375,00

572,20

572,20

Požární ochrana   
Plyn

70,00

61,30

61,30

Elektřina

20,00

19,00

19,00

Telefon

5,00

0,00

0,00

Pojištění 

3,50

0,00

0,00

Nákup oblečení a obuvi, proudnice

52,50

50,50

50,50

Refundace ,cestovné,odměny

5,00

50,30

50,30

PHM

25,00

31,60

31,60

Materiál a pohoštění

5,00

10,20

10,20

Opravy a udržování požární techniky

70,00

53,70

53,70

Školení

10,00

1,80

1,80

Zdravotní prohlídky a služby

10,00

9,60

9,60

Voda

2,00

5,00

5,00

Požární ochrana celkem

278,00

293,00

293,00

Místní zastupitelské orgány

945,00

961,60

961,60

Sociální a zdravotní pojištění 

290,30

297,20

297,20

Celkem

1 235,30

1 258,80

1 258,80

Volby

0,00

40,40

40,40

Vnitřní správa   
Mzdové náklady 1 387,761 353,901 353,90
Dohody

60,00

103,70

103,70

Sociální a zdravotní pojištění 

485,72

503,10

503,10

Zákonné pojištění za zaměstanace 

10,00

10,60

10,60

Knihy, tisk

15,00

45,70

45,70

DHIM

50,00

55,00

55,00

Materiál

160,00

198,50

198,50

Voda

6,00

7,50

7,50

Plyn

232,80

347,20

347,20

Elektřina

101,85

99,70

99,70

Poštovné

140,00

144,90

144,90

Telefon

180,00

162,80

162,80

Pojištění majetku obce a poplatky z účtu

138,75

105,50

105,50

Konzultační, porad. a pravní služby

102,00

87,10

87,10

Školení

10,00

10,70

10,70

Služby  (NAVOS, pC+,Haida, stravenky, ..)

351,00

286,30

286,30

Opravy a údržování

180,00

119,80

119,80

Programové vybavení

52,00

54,00

54,00

SW vybavení - multilicence MISYS

25,00

25,30

25,30

SW vybavení - aktulaizace dat pro MISYS

17,00

17,90

17,90

Cestovné

129,45

132,40

132,40

Pohoštění 

34,50

49,40

49,40

Dary-plesy a tombola

10,00

2,60

2,60

Členské příspěvky SMO,SOM JM

10,20

8,80

8,80

Příspěvky (Energetické sdružení)

0,90

0,90

0,90

Daň z převodu nemovitostí

47,34

55,40

55,40

Šormová-půjčka

0,00

3,90

3,90

Ostaní neinv. výdaje-úhrada duplicity za pozemek

50,00

53,80

53,80

Přípojky k obecním budovám, odbahnění rybníka

0,00

367,90

367,90

kopírka

0,00

207,30

207,30

EEIKA-podíl na nákladech

0,00

12,50

12,50

Vnitřní správa celkem

3 987,27

4 634,10

4 634,10

Vlastní daň   
Celkem

2 000,00

2 401,40

2 401,40

Finanční vypořádání

 0,00

 0,00

  0,00

Ostatní náklady   
Členské příspěvky Cezava

22,00

22,00

22,00

Příspěvky (OPS Aust.)

5,30

5,50

5,50

Příspěvek - Svaz rybářů

20,00

20,00

20,00

Příspěvky - myslivci

10,00

10,00

10,00

Příspěvek (dar) - TJ Zora (nevidomí)

2,00

4,00

4,00

Příspěvky - cyklozávod Mohyla Míru

5,00

0,00

0,00

Celkem

64,30

61,50

61,50

Splátky úvěrů

12 004,97

11 651,50

11 651,50

Celkové výdaje

32 648,480

48 966,500

48 966,500

Rekapitulace k 31.12.2006 v Kč:
Skutečné příjmy roku 2006

33 683 055,16 Kč

Skutečný zůstatek na účtech z roku 2005

18 737 748,43 Kč

Skutečné výdaje roku 2006 běžné

-37 312 373,44 Kč

Skutečné výdaje na splátky půjček a úvěrů

-11 651 462,00 Kč

Skutečný zůstatek k 31.12.2006

3 456 968,15 Kč

Občané mohou svoje připomínky k závěrečnému účtu obce Sokolnice uplatnit písemně do 19.03.2007 na OÚ Sokolnice, nebo ústně přímo na zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice.

Schváleno ZO Sokolnice dne 22.03.2007.

Vyvěšeno na úřední desce OÚ Sokolnice dne:  05.03.2007

Sejmuto z úřední desky OÚ Sokolnice dne: 23.03.2007 

webdesign: Synetix
©2006-2022 Obecní úřad Sokolnice, prohlášení o přístupnosti