Povinné informace | Podatelna

Úřední deska

Převzetí písemnosti

Typ dokumentu
SÚ Sokolnice
Číslo jednací
1719/19
Datum vyvěšení
13. 6. 2019
Datum sejmutí
1. 7. 2019

Veřejná vyhláška SÚ Sokolnice - oznámení o  možnosti převzít písemnost: oznámení o zahájení územního řízení sp.zn.: 1419/19/SÚ/EH, č.j. 1703/19, ze dne 7. 6. 2019 adresovanou: České republice, která má na pozemku p.č. KN 981/3, k.ú. Měnín zástavní právo zákonné.

Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou podle § 25 odst. 1, správního řádu, neboť osoba uvedená jako osoba oprávněná ze zástavního práva zákonného nemá uvedenu adresu ani žádnou organizační složku, které by bylo možno doručit.

Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout v místě uložení: Obecní úřad Sokolnice, stavební úřad, Komenského 435, 664 52 Sokolnice, v úřední dny pondělí a středa v době 8:00 – 11:30 h a 12:30 – 17:00 h, v jiné dny po telefonické domluvě.

Viz příloha.

Připojené dokumenty

webdesign: Synetix
©2006-2019 Obecní úřad Sokolnice, prohlášení o přístupnosti