Povinné informace | Podatelna

Úřední deska

Převzetí písemnosti

Typ dokumentu
SÚ Sokolnice
Číslo jednací
1688/19
Datum vyvěšení
11. 6. 2019
Datum sejmutí
30. 6. 2019

Veřejná vyhláška SÚ Sokolnice - oznámení o  možnosti převzít písemnost: Sdělení k pasportu stavby "přístavba rodinného domu" na pozemcích p.č. 219 a 220 v k.ú. Sokolnice spoluvlastníkovi/spoluvlstníkům stavby na pozemcích p.č. 219 a 220 v k.ú. Sokolnice po zesnulém panu Jozefu Povalačovi, Niva 361, 664 52 Sokolnice. 

Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou podle § 25 odst. 1, správního řádu, neboť adresát/adresáti je/jsou osobou/osobami neznámou/neznámými.

Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout v místě uložení: Obecní úřad Sokolnice, stavební úřad, Komenského 435, 664 52 Sokolnice, v úřední dny pondělí a středa v době 8:00 – 11:30 h a 12:30 – 17:00 h, v jiné dny po telefonické domluvě.

Viz příloha.

Připojené dokumenty

webdesign: Synetix
©2006-2019 Obecní úřad Sokolnice, prohlášení o přístupnosti