Povinné informace | Podatelna

Úřední deska

Převzetí písemnosti

Typ dokumentu
SÚ Sokolnice
Číslo jednací
313/19
Datum vyvěšení
4. 2. 2019
Datum sejmutí
20. 2. 2019

Veřejná vyhláška SÚ Sokolnice - oznámení o  možnosti převzít písemnost:: Oznámení o zahájení řízení o umístění stavby "Sokolnice - rekonstrukce ulice Václava Haňky" na pozemcích p.č. KN 1090/1, 281/3, 156, 159, 163, 164, 167/1, 168, 1215/1, 174/2, 281/1, 1215/1, 1215/3, 282, 2059/1, 2060/1, 19, 1225, 1196, 281/3, 174/2 vše v k.ú. Sokolnice, sp. zn.: 109/19/SÚ/VŠ, č.j. 313/19, ze dne 4.2.2019.

Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou podle §25 odst. 1, správního řádu, neboť adresát je osobou neznámou.

Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout v místě uložení: Obecní úřad Sokolnice, stavební úřad, Komenského 435, 664 52 Sokolnice, v úřední dny pondělí a středa v době 8:00 – 11:30 h a 12:30 – 17:00 h, v jiné dny po telefonické domluvě.

Viz příloha.

Připojené dokumenty

webdesign: Synetix
©2006-2019 Obecní úřad Sokolnice