Povinné informace | Podatelna

Úřední deska

Oznámení o sazbě poplatku za komunální odpad

Typ dokumentu
Obec Sokolnice
Číslo jednací
12/2018-KMS-KO2019
Datum vyvěšení
10. 12. 2018
Datum sejmutí
31. 1. 2019

Sazba poplatku za komunální odpad pro rok 2019 činí 500,- Kč za osobu. Mimo níže uvedeného rozúčtování skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku i nadále zůstává v platnosti obsah OZV č. 1/2017 ze dne 13.12.2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívánín a odstraňování komunálních odpadů. Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku.

Připojené dokumenty

webdesign: Synetix
©2006-2019 Obecní úřad Sokolnice