Povinné informace | Podatelna

Upozornění

Vážení občané,
obec Sokolnice pokračuje s úpravami na místním hřbitově. Již byla realizována oprava hřbitovní zdi, zbudovaný základ pro kolumbárium, provedena sanace fasády márnice (u tohoto objektu byly vyměněny okna a dveře a v současné chvíli probíhá obklad soklu).
 
Od pondělí 27.07.2020 začne stavební firma realizovat výstavbu cest ze zámkové dlažby. Hlavní cesty budou nově zpevněny a vydlážděny zámkovou dlažbou, aby nedocházelo při větších deštích ke splavování mlatových cest a v zimním období byly lépe udržovatelné. Prosíme tak všechny návštěvníky, aby byli opatrní a dbali pokynů stavební firmy při pohybu v areálu hřbitova.
Děkujeme za pochopení.
 
-starosta-
webdesign: Synetix
©2006-2020 Obecní úřad Sokolnice, prohlášení o přístupnosti