Povinné informace | Podatelna

Tisková zpráva

Naše obec je příjemcem projektu „SOKOLNICE – AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA BRNĚNSKÁ“, financovaného z Integrovaného regionálního operačního programu, výzvy č. 53 „Udržitelná doprava – integrované projekty CLLD“.

Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti dopravy a komunikace pro pěší v obci Sokolnice. Realizovaná stavba zvýší bezpečnost a pohodlí pohybu chodců v části obce Sokolnice, a zároveň sníží docházkovou vzdálenost k zastávkám veřejné hromadné dopravy.

Cíle bude dosaženo vybudováním obousměrné zastávky (směr Brno a směr Újezd), zálivů a nástupišť autobusových zastávek, rekonstrukcí navazujících chodníčků, vybudováním nového přechodu pro pěší a zřízení místa pro přecházení včetně dělícího ostrůvku. Dále bude cíle dosaženo nasvětlením přechodu pro chodce na komunikací II/418 v Sokolnicích, na ulici Brněnská, u křižovatky s ulicemi Na Výhoně a Hasičská a v neposlední řadě také vybudováním nového veřejného osvětlení nových zastávek na komunikací II/418 v Sokolnicích, na ulici Brněnská, u křižovatky s ulicemi Na Výhoně a Hasičská.

Doba realizace projektu: 1.11. 2016 – 31. 7. 2019.

Celkové výdaje projektu: 2 710 103,00 Kč.

Celkové způsobilé výdaje projektu: 1 372 712,03 Kč.

 

Mgr. Libor Beránek

Starosta obce

webdesign: Synetix
©2006-2019 Obecní úřad Sokolnice