Povinné informace | Podatelna

Výroční zpráva 2018

o "Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2018".

a) počet podaných žádostí o informace – 20

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí – 0

c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu – Nejsou

d) výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů – Nejsou

e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona – Nejsou

V Sokolnicích dne 04.01.2019

Mgr. Libor Beránek v.r.
          starosta

webdesign: Synetix
©2006-2019 Obecní úřad Sokolnice, prohlášení o přístupnosti