Obec Sokolnice - úřední deska http://www.sokolnice.cz Úřední deska obce Sokolnice obec@sokolnice.cz Copyright 2008 Synetix, s.r.o. info@synetix.cz cs Thu, 20 Jul 2017 18:38:28 +0200 Synetix export manager http://backend.userland.com/rss2/ 60 JMK 104011/2017 - Zvýšené nebezpečí vzniku požáru http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=2077 Hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek podepsal v úterý 18. července 2017 na návrh krajského ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky Jiřího Pelikána Rozhodnutí o vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru pro celé území Jihomoravského kraje, a to v období od 18. července 2017 do odvolání. V lesních porostech a jejich bezprostředním okolí, na suché trávě či na plochách zemědělských kultur tak platí zákaz rozdělávat nebo udržovat oheň, zákaz kouření, odhazování hořících nebo doutnajících předmětů a zákaz používání zábavné pyrotechniky a jiných obdobných výrobků. Za porušení hrozí sankce podle přestupkového Wed, 19 Jul 2017 0:00:00 +0200 07/2017-KMS-Z017 - Zveřejnění záměru číslo 17/2017 http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=2078 Zveřejnění záměru číslo 017/2017 na prodej / směnu / darování části obecních pozemků v k.ú. Sokolnice - viz příloha. Wed, 19 Jul 2017 0:00:00 +0200 1882/17 - Oznámení o možnosti převzetí písemnosti http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=2076 Veřejná vyhláška Stavebního úřadu Sokolnice - oznámení o možnosti převzetí písemnost: usnesení o přerušení řízení o žádosti o dodatečné povolení stavby sp.zn.: 15/17/SÚ/JR, č.j. 1881/17, ze dne 17.7.2017 adresovanou: - Františku Tůmovi, adresa neznámá, který má věcné právo (věcné břemeno) k pozemku p.č. 443, k.ú. Sokolnice - Janu Tůmovi, adresa neznámá, který má věcné právo (věcné břemeno) k pozemku p.č. 443, k.ú. Sokolnice. Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou podle §25 odst. 1, správního řádu, neboť adresát je osobou neznámého pobytu. Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout v místě uložení: Obecní úřad Mon, 17 Jul 2017 0:00:00 +0200 07/2017-KMS - Africký mor prasat http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=2075 (ALL) Africký mor prasat - důležité informace V souvislosti s novými mimořádnými veterinárními opatřeními k zamezení šíření nebezpečné nákazy - afrického moru prasat na území České republiky HZS JmK ve spolupráci s Krajskou veterinární správou JMK předává další aktuální informace. Informace ke 14. 7. 2017: V následujících dokumentech naleznete nařízení Státní veterinární správy k odlovu prasete divokého na vymezeném území ČR a další pokyny pro chovatele, zpracovatele a subjekty, nakládající s vedlejšími živočišnými produkty. Mimoradna_veterinarni_opatreni_AMP_v_oblasti_s_intenzivnim_odlovem_(2851622).pdf Fri, 14 Jul 2017 0:00:00 +0200 07/2017-KMS - Rozpočtové opatření číslo 04/2017 http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=2074 Zveřejnění rozpočtového opatření číslo 04/2017 rozpočtu obce Sokolnice na rok 2017 v souladu s ustanovením § 16 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Wed, 12 Jul 2017 0:00:00 +0200 07/2017-KMS - Příprava rozpočtu obce na rok 2018 http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=2071 Starosta obce touto cestou upozorňuje všechny občany, neziskové organizace, komise rady a výbory zastupitelstva, zřízené příspěvkové organizace a další subjekty, že finanční požadavky do rozpočtu obce Sokolnice na rok 2018 je nutné doručit v písemné formě na OÚ Sokolnice nejpozději do pondělí 9. října 2017 do 17:00 hod. ***************************************** Na později podané požadavky již nebude množné brát zřetel! Mon, 10 Jul 2017 0:00:00 +0200 07/2017-KMS-Z016 - Zveřejnění záměru číslo 16/2017 http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=2073 Zveřejnění záměru číslo 016/2017 na pronájem / pacht obecního pozemku v k.ú. Sokolnice - viz příloha. Mon, 10 Jul 2017 0:00:00 +0200 OV-ČJ/104586-17/HAS - Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=2069 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY: \"Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích\" v obci Sokolnice - viz příloha. Fri, 23 Jun 2017 0:00:00 +0200 06/2017-KMS - Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu DSO http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=2063 Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno oznamuje (v souladu s ustanovením § 39 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) o schválení závěrečného účtu DSO Šlapanicko. Závěrečný účet je zveřejněn v elektronické podobě na: https://www.dsoslapanicko.cz/slozka/2016/ a do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři Dobrovolného Svazku obcí Šlapanicko, Městský úřad Šlapanice, Opuštěná 2, 656 70 Brno (přízemí). Mon, 19 Jun 2017 0:00:00 +0200 06/2017-KMS - Zveřejnění závěrečného účtu obce Sokolnice http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=2064 Obce Sokolnice oznamuje (v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) o schválení závěrečného účtu obce Sokolnice. Závěrečný účet je v příloze tohoto oznámení. Do listinné podoby závěrečného účtu je možné nahlédnout na OÚ Sokolnice v úředních hodinách. Mon, 19 Jun 2017 0:00:00 +0200 06/2017-KMS - Rozpočtové opatření číslo 03/2017 http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=2060 Zveřejnění rozpočtového opatření číslo 03/2017 rozpočtu obce Sokolnice na rok 2017 v souladu s ustanovením § 16 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Wed, 14 Jun 2017 0:00:00 +0200 06/2017-KMS - Zveřejnění akce Saň Day - Fest 2017 http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=2055 Obecní úřad Sokolnice, v souladu s ustanovením článku 3, odstavec 3, obecně závazné vyhlášky číslo č. 01/2016 o nočním klidu oznamuje, že v sobotu 26.08.2017 se v Sokolnicích uskuteční veřejně přístupná akce: Saň Day - Fest 2017. Začátek ve 20,00 hod, konec v 02,00 hodin. Viz příloha. Mon, 05 Jun 2017 0:00:00 +0200 05/2017-KMS - Rozpočtové opatření číslo 02/2017 http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=2039 Zveřejnění rozpočtového opatření číslo 02/2017 rozpočtu obce Sokolnice na rok 2017 v souladu s ustanovením § 16 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Wed, 10 May 2017 0:00:00 +0200 5/2017-VPS-4 - Veřejnoprávní smlouva http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=2037 Obec Sokolnice, v souladu s ustanovením § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje (jako poskytovatel) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace - viz příloha Wed, 10 May 2017 0:00:00 +0200 5/2017-VPS-5 - Veřejnoprávní smlouva http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=2038 Obec Sokolnice, v souladu s ustanovením § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje (jako poskytovatel) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace - viz příloha Wed, 10 May 2017 0:00:00 +0200 SPU210158/2017/123/vlč - Nabídka pronájmu pozemku http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=2032 Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Hroznová 17, 603 00 Brno nabízí pozemek 1407/13 v k.ú. Sokolnice k propachtování / pronájmu. Viz příloha. Wed, 03 May 2017 0:00:00 +0200 4/2017-VPS-3 - Veřejnoprávní smlouva http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=2015 Obec Sokolnice, v souladu s ustanovením § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje (jako poskytovatel) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace - viz příloha Thu, 27 Apr 2017 0:00:00 +0200 4/2017-VPS-2 - Veřejnoprávní smlouva http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=2014 Obec Sokolnice, v souladu s ustanovením § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje (jako poskytovatel) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace - viz příloha Mon, 24 Apr 2017 0:00:00 +0200 4/2017-VPS-1 - Veřejnoprávní smlouva http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=2011 Obec Sokolnice, v souladu s ustanovením § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje (jako poskytovatel) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace - viz příloha Thu, 20 Apr 2017 0:00:00 +0200 03/2017-KMS - Rozpočtové opatření číslo 01/2017 http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=2006 Zveřejnění rozpočtového opatření číslo 01/2017 rozpočtu obce Sokolnice na rok 2017 v souladu s ustanovením § 16 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Thu, 13 Apr 2017 0:00:00 +0200 ZÚ-00127/2017-13200 - Provádění zeměměřických prací http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=1996 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Zeměměřického úřadu, Pod sídlištěm 9, 182 11 Praha 8 - oznámení provádění zeměměřických prací v základním bodovém poli na území obce Sokolnice v období od 10. dubna do 15. prosince 2017. Viz příloha. Wed, 29 Mar 2017 0:00:00 +0200 03/2017-KMS - Zveřejnění schváleného rozpočtu http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=1991 Zveřejnění rozpočtu obce Sokolnice na rok 2017 v souladu s ustanovením § 11 odstavec 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Wed, 22 Mar 2017 0:00:00 +0100 03/2017-KMS - Zveřejnění rozpočtového výhledu http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=1992 Zveřejnění střednědobého rozpočtového výhledu obce Sokolnice na léta 2017 - 2024, v souladu s ustanovením § 3 odstavec 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Wed, 22 Mar 2017 0:00:00 +0100 03/2017-KMS - Oznámení o zveřejnění dokumentů http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=1993 Obec Sokolnice, IČ: 00282596, Komenského 435, 664 52 Sokolnice oznamuje: Rozpočet obce je v souladu s ustanovením § 11 odstavec 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů zveřejněn v elektronické podobě na adrese ./index.php?&desktop=uredni_deska Rozpočtový výhled je v souladu s ustanovením § 3 odstavec 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů zveřejněn v elektronické podobě na adrese ./index.php?&desktop=uredni_deska Závěrečný účet je v souladu s ustanovením § 17 odstavce 8 zákona č. 250/2000 Wed, 22 Mar 2017 0:00:00 +0100 03/2017-814 - Oznámení o zveřejnění dokumentů http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=1990 Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno oznamuje, že podle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zveřejnil na svých webových stránkách www.dsoslapanicko.cz v sekci ROZPOČET tyto dokumenty: - Rozpočtové provizorium 2017 - Rozpočet 2017 - Rozpočtové opatření 2017-01 A v sekci DOKUMENTY: - Rozpočtový výhled 2018-2021 Do listinné podoby uvedených dokumentů lze nahlédnout na podatelně Svazku v sídle Svazku. Wed, 22 Mar 2017 0:00:00 +0100 03/2017-KMS - Oznámení o stanovišti včelstev http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=1986 Obecní úřad Sokolnice obdržel, v souladu s ustanovením § 51 odst. 3 zákona č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči v platném znění a § 7 a 8 vyhlášky č. 327/2012 Sb. o ochraně včel, zvěře, vodních organizmů a dalších necílových organizmů při použití přípravků na ochranu rostlin, umístění stanovišť včelstev v k.ú. Sokolnice. Seznam stanovišť je uložen v kanceláři starosty obce, kde lze do něj nahlédnout v úřední dny pondělí a středa v době 8,00 — 11,30 hod. a 12,30 — 17,00 hod., v jiné dny po telefonické domluvě. Fri, 10 Mar 2017 0:00:00 +0100 02/2017-KMS - Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v KN http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=1975 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v návaznosti na ustanovení §§ 64 a 65 zákona 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, v platném znění, zveřejňuje seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky aktualizovaný ČÚZK ke dni 1.2.2017 - viz. příloha. Fri, 24 Feb 2017 0:00:00 +0100 02/2017-KMS - Oznámení o stanovišti včelstev http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=1972 Pan Filip Sedláček oznamuje dle § 51 odst. 3 zákona č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči v platném znění a § 7 a 8 vyhlášky č. 327/2012 Sb. o ochraně včel, zvěře, vodních organizmů a dalších necílových organizmů při použití přípravků na ochranu rostlin, umístění včelstva - viz příloha. Mon, 20 Feb 2017 0:00:00 +0100 1/2017-VPS-dodatek DPSS - Veřejnoprávní smlouva http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=1950 Obec Sokolnice, v souladu s ustanovením § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje (jako poskytovatel) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace - viz příloha Thu, 05 Jan 2017 0:00:00 +0100 OUSO/2814/2016 - Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=1907 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v návaznosti na ustanovení §§ 64 a 65 zákona 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, v platném znění, zveřejňuje seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky aktualizovaný ČÚZK ke dni 1.8.2016 - viz. příloha Mon, 12 Sep 2016 0:00:00 +0200 5/2016-VPS-5 - Veřejnoprávní smlouva http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=1860 Obec Sokolnice, v souladu s ustanovením § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje (jako poskytovatel) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace - viz příloha Mon, 09 May 2016 0:00:00 +0200 4/2016-VPS-5 - Veřejnoprávní smlouva http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=1843 Obec Sokolnice, v souladu s ustanovením § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje (jako poskytovatel) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace - viz příloha Thu, 21 Apr 2016 0:00:00 +0200 4/2016-VPS-6 - Veřejnoprávní smlouva http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=1844 Obec Sokolnice, v souladu s ustanovením § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje (jako poskytovatel) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace - viz příloha Thu, 21 Apr 2016 0:00:00 +0200 4/2016-VPS-4 - Veřejnoprávní smlouva http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=1841 Obec Sokolnice, v souladu s ustanovením § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje (jako poskytovatel) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace - viz příloha Tue, 19 Apr 2016 0:00:00 +0200 4/2016-VPS-2 - Veřejnoprávní smlouva http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=1839 Obec Sokolnice, v souladu s ustanovením § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje (jako poskytovatel) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace - viz příloha Fri, 15 Apr 2016 0:00:00 +0200 4/2016-VPS-3 - Veřejnoprávní smlouva http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=1840 Obec Sokolnice, v souladu s ustanovením § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje (jako poskytovatel) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace - viz příloha Fri, 15 Apr 2016 0:00:00 +0200 4/2016-VPS-1 - Veřejnoprávní smlouva http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=1835 Obec Sokolnice, v souladu s ustanovením § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje (jako poskytovatel) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace - viz příloha Fri, 08 Apr 2016 0:00:00 +0200 OUSO/670/2016 - Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=1827 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v návaznosti na ustanovení §§ 64 a 65 zákona 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, v platném znění, zveřejňuje seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky aktualizovaný ČÚZK ke dni 1.2.2016 - viz. příloha Tue, 08 Mar 2016 0:00:00 +0100 OUSO/1911/2015 - Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=1808 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v návaznosti na ustanovení §§ 64 a 65 zákona 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, v platném znění, zveřejňuje seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky aktualizovaný ČÚZK ke dni 1.11.2015 - viz. příloha Tue, 22 Dec 2015 0:00:00 +0100 OUSO/1439/2015 - Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v KN http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=1782 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v návaznosti na ustanovení §§ 64 a 65 zákona 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, v platném znění, zveřejňuje seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky aktualizovaný ČÚZK ke dni 1.8.2015 - viz. příloha Tue, 22 Sep 2015 0:00:00 +0200 OUSO/938/2015 - Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v KN http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=1752 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v návaznosti na ustanovení §§ 64 a 65 zákona 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, v platném znění, zveřejňuje seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky aktualizovaný ČÚZK ke dni 1.5.2015 - viz. příloha Mon, 15 Jun 2015 0:00:00 +0200