Obec Sokolnice - úřední deska http://www.sokolnice.cz Úřední deska obce Sokolnice obec@sokolnice.cz Copyright 2008 Synetix, s.r.o. info@synetix.cz cs Wed, 20 Sep 2017 11:16:59 +0200 Synetix export manager http://backend.userland.com/rss2/ 60 9/2017-VPČR-OVK - Oznámení termínu prvního zasedání členů OVK http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=2112 V souladu s ustanovením § 14 písmeno c) zákona číslo 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje starosta obce Sokolnice, že první zasedání okrskové volební komise se uskuteční v pondělí 25.09.2017 v 17 hodin v kanceláři starosty - viz příloha. V Sokolnicích dne 19.09.2017 Mgr. Libor Beránek, starosta Tue, 19 Sep 2017 0:00:00 +0200 OUSO/2456/2017 - Zastavení těžby dřeva http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=2110 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY: \"Ministerstvo zemědělství podle ustanovení § 32 odst. 2 písm. a) lesního zákona nařizuje vlastníkům lesů na území ČR - v lesních porostech dřevin rodu smrk (Picea spec.) a borovice ( Pinus spec.) zastavení jiných těžeb než těžeb nahodilých a zpracování těžeb nahodilých, vzniklých ke dni účinnosti tohoto opatření - viz příloha. Mon, 18 Sep 2017 0:00:00 +0200 OV-ČJ/38881-17/MAD - Přechodná úprava provozu na poz. komunikacích http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=2111 Veřejná vyhláška MěÚ Šlapanice, odbor výstavby, silniční správní úřad: Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Sokolnice - viz příloha. Mon, 18 Sep 2017 0:00:00 +0200 2433/17 - Újezd u Brna, rozš. kNN, ABAS k/3199 http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=2109 Veřejná vyhláška SÚ Sokolnice - vydání územního rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (pod pojmem \"stavba\" se rozumí i \"její část\") na stavbu nazvanou \"Újezd u B., rozš. kNN, ABAS K/3199\" na pozemku p.č. KN 3254, 3255/1, 4436, 3238, 4359, 3215/4, 3214/1, 3204/1, 3247/1, 3242, 3214/2, k.ú. Újezd u Brna. Viz příloha. Mon, 18 Sep 2017 0:00:00 +0200 OUSO/2434/2017 - Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v KN http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=2108 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v návaznosti na ustanovení §§ 64 a 65 zákona 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, v platném znění, zveřejňuje seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky aktualizovaný ČÚZK ke dni 1.8.2017 - viz. příloha. Thu, 14 Sep 2017 0:00:00 +0200 01719468 - Přerušení dodávky elektrické energie 04.10.2017 http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=2107 E.ON Distribuce, a.s., dle ustanovení § 25 odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon) oznamuje přerušení dodávky elektrické energie z důvodů plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy, a to dne 04.10.2017 od 07,30 do 16,30 hod. Viz příloha. Mon, 11 Sep 2017 0:00:00 +0200 09/2017-KMS-Z019 - Zveřejnění změru 019/2017 http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=2106 Zveřejnění záměru číslo 019/2017 na pronájem / výpůjčku části dvou obecních pozemků v k.ú. Sokolnice - viz příloha. Mon, 11 Sep 2017 0:00:00 +0200 2347/17 - Autobusová zastávka Brněnská http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=2105 Veřejná vyhláška Stavebního úřadu Sokolnice, vyrozumění o zahájení územního řízení a nařízení ústního jednání ve věci žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (pod pojmem \"stavba\" se rozumí i \"její část\") na stavbu nazvanou \"Sokolnice - autobusová zastávka Brněnská \" na pozemcích p.č. KN 1049/3, 1050/1, 1051/1, 1372/5, 3154/5, 3154/6, 3160/11,1050/21, k.ú. Sokolnice. Viz příloha. Tue, 05 Sep 2017 0:00:00 +0200 09/2017-KMS - Rozpočtové opatření číslo 05/2017 http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=2103 Zveřejnění rozpočtového opatření číslo 05/2017 rozpočtu obce Sokolnice na rok 2017 v souladu s ustanovením § 16 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Mon, 04 Sep 2017 0:00:00 +0200 017148488 - Přerušení dodávky elektrické energie 25.09.2017 http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=2099 E.ON Distribuce, a.s., dle ustanovení § 25 odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon) oznamuje přerušení dodávky elektrické energie z důvodů plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy, a to dne 25.09.2017 od 07,30 do 16,00 hod. V ulicích: Komenského č.p. 356, Nám. Zbyňka Fialy č.p. 4, Pod Stráží mimo hasičky, Telnická od žel. přejezdu (č.p. 206 a 225) po č.p. 172, U Střediska, Telnice: Hliníky, K Nádraží, Na Vilách včetně č.p. 163, mimo č.p. 430 a 431 Úplný text oznámeni je v příloze. Wed, 30 Aug 2017 0:00:00 +0200 017148510 - Přerušení dodávky elektrické energie 25.09.2017 http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=2102 E.ON Distribuce, a.s., dle ustanovení § 25 odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon) oznamuje přerušení dodávky elektrické energie z důvodů plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy, a to dne 25.09.2017 od 08,30 do 17,00 hod. V ulicích: Zahradní mimo čp. 494, Niva, Václava haňky č.p. 123, 247, 231. Úplný text oznámeni je v příloze. Wed, 30 Aug 2017 0:00:00 +0200 08/2016-KMS - Upozornění na výluku autobusové linky č. 611 http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=2101 Dobrý den, chtěla bych Vás touto cestou informovat o výluce na autobusové lince IDS JMK č. 611, která se chystá v termínu od 11.9.2017 z důvodu opravy mostu v Hostěrádkách-Rešově. Většina spojů je ve výlukovém jízdním řádu časově posunuta tak, aby bylo možné obsloužit Hostěrádky-Rešov závlekem od Újezdu u Brna. V případech, kdy není provozně možný tento závlek provést (např. z důvodu návazností nebo oběhových důvodů jednotlivých autobusů, čerpání bezpečnostních přestávek apod.),jsou zavedeny krátké spoje v úseku Sokolnice - Hostěrádky-Rešov a zpět se zachovanými přípoji na ostatní linky v Sokolnicích. Co se týká linek 621 a 630, Wed, 30 Aug 2017 0:00:00 +0200 017148210 - Přerušení dodávky elektrické energie 21.09.2017 http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=2097 E.ON Distribuce, a.s., dle ustanovení § 25 odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon) oznamuje přerušení dodávky elektrické energie z důvodů plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy, a to dne 21.09.2017 od 07,30 do 16,30 hod. Úplný text oznámeni je v příloze. Fri, 25 Aug 2017 0:00:00 +0200 08/2017-VPČR-PSVO - Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=2094 V souladu s ustanovením § 14 písmeno c) zákona číslo 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje starosta obce Sokolnice informaci o počtu a sídle volebních okrsků - viz příloha. V Sokolnicích dne 23.08.2017 Mgr. Libor Beránek, starosta Wed, 23 Aug 2017 0:00:00 +0200 08/2017-VPČR-OVK - Stanovení minimálního počtu členů OVK http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=2085 V souladu s ustanovením § 14 písmeno c) zákona číslo 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje starosta obce Sokolnice minimální počet členů okrskové volební komise v obci Sokolnice pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamantu ČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017 na devět členů - viz příloha. V Sokolnicích dne 09.08.2017 Mgr. Libor Beránek, starosta Wed, 09 Aug 2017 0:00:00 +0200 07/2017-KMS - Rozpočtové opatření číslo 04/2017 http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=2074 Zveřejnění rozpočtového opatření číslo 04/2017 rozpočtu obce Sokolnice na rok 2017 v souladu s ustanovením § 16 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Wed, 12 Jul 2017 0:00:00 +0200 07/2017-KMS - Příprava rozpočtu obce na rok 2018 http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=2071 Starosta obce touto cestou upozorňuje všechny občany, neziskové organizace, komise rady a výbory zastupitelstva, zřízené příspěvkové organizace a další subjekty, že finanční požadavky do rozpočtu obce Sokolnice na rok 2018 je nutné doručit v písemné formě na OÚ Sokolnice nejpozději do pondělí 9. října 2017 do 17:00 hod. ***************************************** Na později podané požadavky již nebude množné brát zřetel! Mon, 10 Jul 2017 0:00:00 +0200 06/2017-KMS - Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu DSO http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=2063 Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno oznamuje (v souladu s ustanovením § 39 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) o schválení závěrečného účtu DSO Šlapanicko. Závěrečný účet je zveřejněn v elektronické podobě na: https://www.dsoslapanicko.cz/slozka/2016/ a do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři Dobrovolného Svazku obcí Šlapanicko, Městský úřad Šlapanice, Opuštěná 2, 656 70 Brno (přízemí). Mon, 19 Jun 2017 0:00:00 +0200 06/2017-KMS - Zveřejnění závěrečného účtu obce Sokolnice http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=2064 Obce Sokolnice oznamuje (v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) o schválení závěrečného účtu obce Sokolnice. Závěrečný účet je v příloze tohoto oznámení. Do listinné podoby závěrečného účtu je možné nahlédnout na OÚ Sokolnice v úředních hodinách. Mon, 19 Jun 2017 0:00:00 +0200 06/2017-KMS - Rozpočtové opatření číslo 03/2017 http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=2060 Zveřejnění rozpočtového opatření číslo 03/2017 rozpočtu obce Sokolnice na rok 2017 v souladu s ustanovením § 16 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Wed, 14 Jun 2017 0:00:00 +0200 05/2017-KMS - Rozpočtové opatření číslo 02/2017 http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=2039 Zveřejnění rozpočtového opatření číslo 02/2017 rozpočtu obce Sokolnice na rok 2017 v souladu s ustanovením § 16 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Wed, 10 May 2017 0:00:00 +0200 5/2017-VPS-4 - Veřejnoprávní smlouva http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=2037 Obec Sokolnice, v souladu s ustanovením § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje (jako poskytovatel) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace - viz příloha Wed, 10 May 2017 0:00:00 +0200 5/2017-VPS-5 - Veřejnoprávní smlouva http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=2038 Obec Sokolnice, v souladu s ustanovením § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje (jako poskytovatel) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace - viz příloha Wed, 10 May 2017 0:00:00 +0200 4/2017-VPS-3 - Veřejnoprávní smlouva http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=2015 Obec Sokolnice, v souladu s ustanovením § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje (jako poskytovatel) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace - viz příloha Thu, 27 Apr 2017 0:00:00 +0200 4/2017-VPS-2 - Veřejnoprávní smlouva http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=2014 Obec Sokolnice, v souladu s ustanovením § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje (jako poskytovatel) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace - viz příloha Mon, 24 Apr 2017 0:00:00 +0200 4/2017-VPS-1 - Veřejnoprávní smlouva http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=2011 Obec Sokolnice, v souladu s ustanovením § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje (jako poskytovatel) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace - viz příloha Thu, 20 Apr 2017 0:00:00 +0200 03/2017-KMS - Rozpočtové opatření číslo 01/2017 http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=2006 Zveřejnění rozpočtového opatření číslo 01/2017 rozpočtu obce Sokolnice na rok 2017 v souladu s ustanovením § 16 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Thu, 13 Apr 2017 0:00:00 +0200 ZÚ-00127/2017-13200 - Provádění zeměměřických prací http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=1996 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Zeměměřického úřadu, Pod sídlištěm 9, 182 11 Praha 8 - oznámení provádění zeměměřických prací v základním bodovém poli na území obce Sokolnice v období od 10. dubna do 15. prosince 2017. Viz příloha. Wed, 29 Mar 2017 0:00:00 +0200 03/2017-KMS - Zveřejnění schváleného rozpočtu http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=1991 Zveřejnění rozpočtu obce Sokolnice na rok 2017 v souladu s ustanovením § 11 odstavec 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Wed, 22 Mar 2017 0:00:00 +0100 03/2017-KMS - Zveřejnění rozpočtového výhledu http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=1992 Zveřejnění střednědobého rozpočtového výhledu obce Sokolnice na léta 2017 - 2024, v souladu s ustanovením § 3 odstavec 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Wed, 22 Mar 2017 0:00:00 +0100 03/2017-KMS - Oznámení o zveřejnění dokumentů http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=1993 Obec Sokolnice, IČ: 00282596, Komenského 435, 664 52 Sokolnice oznamuje: Rozpočet obce je v souladu s ustanovením § 11 odstavec 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů zveřejněn v elektronické podobě na adrese ./index.php?&desktop=uredni_deska Rozpočtový výhled je v souladu s ustanovením § 3 odstavec 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů zveřejněn v elektronické podobě na adrese ./index.php?&desktop=uredni_deska Závěrečný účet je v souladu s ustanovením § 17 odstavce 8 zákona č. 250/2000 Wed, 22 Mar 2017 0:00:00 +0100 03/2017-814 - Oznámení o zveřejnění dokumentů http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=1990 Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno oznamuje, že podle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zveřejnil na svých webových stránkách www.dsoslapanicko.cz v sekci ROZPOČET tyto dokumenty: - Rozpočtové provizorium 2017 - Rozpočet 2017 - Rozpočtové opatření 2017-01 A v sekci DOKUMENTY: - Rozpočtový výhled 2018-2021 Do listinné podoby uvedených dokumentů lze nahlédnout na podatelně Svazku v sídle Svazku. Wed, 22 Mar 2017 0:00:00 +0100 03/2017-KMS - Oznámení o stanovišti včelstev http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=1986 Obecní úřad Sokolnice obdržel, v souladu s ustanovením § 51 odst. 3 zákona č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči v platném znění a § 7 a 8 vyhlášky č. 327/2012 Sb. o ochraně včel, zvěře, vodních organizmů a dalších necílových organizmů při použití přípravků na ochranu rostlin, umístění stanovišť včelstev v k.ú. Sokolnice. Seznam stanovišť je uložen v kanceláři starosty obce, kde lze do něj nahlédnout v úřední dny pondělí a středa v době 8,00 — 11,30 hod. a 12,30 — 17,00 hod., v jiné dny po telefonické domluvě. Fri, 10 Mar 2017 0:00:00 +0100 OUSO/553/2017 - Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v KN http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=1975 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v návaznosti na ustanovení §§ 64 a 65 zákona 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, v platném znění, zveřejňuje seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky aktualizovaný ČÚZK ke dni 1.2.2017 - viz. příloha. Fri, 24 Feb 2017 0:00:00 +0100 02/2017-KMS - Oznámení o stanovišti včelstev http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=1972 Pan Filip Sedláček oznamuje dle § 51 odst. 3 zákona č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči v platném znění a § 7 a 8 vyhlášky č. 327/2012 Sb. o ochraně včel, zvěře, vodních organizmů a dalších necílových organizmů při použití přípravků na ochranu rostlin, umístění včelstva - viz příloha. Mon, 20 Feb 2017 0:00:00 +0100 1/2017-VPS-dodatek DPSS - Veřejnoprávní smlouva http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=1950 Obec Sokolnice, v souladu s ustanovením § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje (jako poskytovatel) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace - viz příloha Thu, 05 Jan 2017 0:00:00 +0100 OUSO/2814/2016 - Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v KN http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=1907 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v návaznosti na ustanovení §§ 64 a 65 zákona 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, v platném znění, zveřejňuje seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky aktualizovaný ČÚZK ke dni 1.8.2016 - viz. příloha Mon, 12 Sep 2016 0:00:00 +0200 5/2016-VPS-5 - Veřejnoprávní smlouva http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=1860 Obec Sokolnice, v souladu s ustanovením § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje (jako poskytovatel) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace - viz příloha Mon, 09 May 2016 0:00:00 +0200 4/2016-VPS-5 - Veřejnoprávní smlouva http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=1843 Obec Sokolnice, v souladu s ustanovením § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje (jako poskytovatel) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace - viz příloha Thu, 21 Apr 2016 0:00:00 +0200 4/2016-VPS-6 - Veřejnoprávní smlouva http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=1844 Obec Sokolnice, v souladu s ustanovením § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje (jako poskytovatel) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace - viz příloha Thu, 21 Apr 2016 0:00:00 +0200 4/2016-VPS-4 - Veřejnoprávní smlouva http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=1841 Obec Sokolnice, v souladu s ustanovením § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje (jako poskytovatel) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace - viz příloha Tue, 19 Apr 2016 0:00:00 +0200 4/2016-VPS-2 - Veřejnoprávní smlouva http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=1839 Obec Sokolnice, v souladu s ustanovením § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje (jako poskytovatel) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace - viz příloha Fri, 15 Apr 2016 0:00:00 +0200 4/2016-VPS-3 - Veřejnoprávní smlouva http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=1840 Obec Sokolnice, v souladu s ustanovením § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje (jako poskytovatel) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace - viz příloha Fri, 15 Apr 2016 0:00:00 +0200 4/2016-VPS-1 - Veřejnoprávní smlouva http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=1835 Obec Sokolnice, v souladu s ustanovením § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje (jako poskytovatel) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace - viz příloha Fri, 08 Apr 2016 0:00:00 +0200 OUSO/670/2016 - Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v KN http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=1827 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v návaznosti na ustanovení §§ 64 a 65 zákona 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, v platném znění, zveřejňuje seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky aktualizovaný ČÚZK ke dni 1.2.2016 - viz. příloha Tue, 08 Mar 2016 0:00:00 +0100 OUSO/1911/2015 - Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v KN http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=1808 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v návaznosti na ustanovení §§ 64 a 65 zákona 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, v platném znění, zveřejňuje seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky aktualizovaný ČÚZK ke dni 1.11.2015 - viz. příloha Tue, 22 Dec 2015 0:00:00 +0100 OUSO/1439/2015 - Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v KN http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=1782 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v návaznosti na ustanovení §§ 64 a 65 zákona 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, v platném znění, zveřejňuje seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky aktualizovaný ČÚZK ke dni 1.8.2015 - viz. příloha Tue, 22 Sep 2015 0:00:00 +0200 OUSO/938/2015 - Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v KN http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=1752 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v návaznosti na ustanovení §§ 64 a 65 zákona 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, v platném znění, zveřejňuje seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky aktualizovaný ČÚZK ke dni 1.5.2015 - viz. příloha Mon, 15 Jun 2015 0:00:00 +0200