Obec Sokolnice - úřední deska http://www.sokolnice.cz Úřední deska obce Sokolnice obec@sokolnice.cz Copyright 2008 Synetix, s.r.o. info@synetix.cz cs Sat, 27 May 2017 10:01:01 +0200 Synetix export manager http://backend.userland.com/rss2/ 60 01710822 - Přerušení dodávky elektrické energie 15.6.2017 http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=2046 E. ON Distribuce, a.s., dle ustanovení § 25 odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon) oznamuje přerušení dodávky elektrické energie z důvodů plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy, a to dne 15.06.2017 od 07,30 do 16,30 hod. Úplný text oznámeni, včetně vypnuté oblasti, je znázorněn v příloze. Tue, 23 May 2017 0:00:00 +0200 01710285 - Přerušení dodávky elektrické energie 6.6.2017 http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=2042 E. ON Distribuce, a.s., dle ustanovení § 25 odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon) oznamuje přerušení dodávky elektrické energie z důvodů plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy, a to dne 06.06.2017 od 07,20 do 16,40 hod. Úplný text oznámeni, včetně vypnuté oblasti, je znázorněn v příloze. Mon, 22 May 2017 0:00:00 +0200 01710373 - Přerušení dodávky elektrické energie 8.6.2017 http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=2043 E. ON Distribuce, a.s., dle ustanovení § 25 odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon) oznamuje přerušení dodávky elektrické energie z důvodů plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy, a to dne 08.06.2017 od 07,30 do 16,30 hod. Úplný text oznámeni, včetně vypnuté oblasti, je znázorněn v příloze. Mon, 22 May 2017 0:00:00 +0200 01710620 - Přerušení dodávky elektrické energie 13.6.2017 http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=2045 E. ON Distribuce, a.s., dle ustanovení § 25 odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon) oznamuje přerušení dodávky elektrické energie z důvodů plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy, a to dne 13.06.2017 od 07,30 do 16,30 hod. Úplný text oznámeni je v příloze. Mon, 22 May 2017 0:00:00 +0200 1331/17 - Rekonstrukce NN Újezd u Brna http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=2044 Veřejná vyhláška Stavebního úřadu Sokolnice - rozhodnutí o umístění stavby nazvané \"Újezd u Brna: NN - Rekonstrukce vNN\" na pozemcích p.č. KN 1173, 1236, 1279, 127/1, 1314, 73, 72/8, 74/1, 29/1, 1872/1, 1780/1, 1790/ 1789/3, 24, 1787, 1315, 1109/1, 1184, 1182, 1181, 1179, 1177, 1176, 1175, 1171, 1174, 1235, 1231, 1229, 1227, 1225, 1224, 1222, 1221, 1218, 1217, 1216, 1215, 1214, 1270, 1268, 1264, 1257, 1254, 1252, 1250, 1247, 1245, 1242, 1272, 1273, 1273, 1275, 1276, 1284, 1294, 1299, 1301, 1303, 1307, 1311, 1309, 1308, 1306, 1326, 1323, 1318/1, 1321, 1319, 1328, 1324, 1320, 1330, 1327, 1336, 1333, 1340, 1341, 1342, 167, 169, 174, Mon, 22 May 2017 0:00:00 +0200 OV-ČJ/63116-17/HAS - Návrh přechodného dopravního značení http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=2041 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Opatření obecné povahy: Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci v obci Sokolnice ve dnech 20. a 21.05.2017. Viz příloha. Thu, 11 May 2017 0:00:00 +0200 05/2017-KMS - Rozpočtové opatření číslo 02/2017 http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=2039 Zveřejnění rozpočtového opatření číslo 02/2017 rozpočtu obce Sokolnice na rok 2017 v souladu s ustanovením § 16 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Wed, 10 May 2017 0:00:00 +0200 05/2017-KMS - Pozvánka na valnou hromadu http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=2040 Mgr. Michal Klaška, předseda DSO Šlapanicko, svolává 8. Valnou hromadu DSO Šlapanicko na úterý 30. 5. 2017 od 10,00 hodin. Jednání VH se uskuteční v zasedací místnosti MěÚ Šlapanice (3. NP), pracoviště Opuštěná v Brně. Pozvánka s programem jednání, návrh závěrečného účtu za rok 2016, zpráva o výsledku hospodaření a inventarizační zpráva je v příloze. Wed, 10 May 2017 0:00:00 +0200 5/2017-VPS-4 - Veřejnoprávní smlouva http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=2037 Obec Sokolnice, v souladu s ustanovením § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje (jako poskytovatel) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace - viz příloha Wed, 10 May 2017 0:00:00 +0200 5/2017-VPS-5 - Veřejnoprávní smlouva http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=2038 Obec Sokolnice, v souladu s ustanovením § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje (jako poskytovatel) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace - viz příloha Wed, 10 May 2017 0:00:00 +0200 05/2017-KMS-Z009 - Zveřejnění záměru 09/2017 http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=2033 Zveřejnění záměru číslo 009/2017 na pronájem / výpůjčku části obecního pozemku v k.ú. Sokolnice - viz příloha. Thu, 04 May 2017 0:00:00 +0200 05/2017-KMS-Z010 - Zveřejnění záměru 10/2017 http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=2034 Zveřejnění záměru číslo 010/2017 na pacht / prodej dvoun obecních pozemků (zahrádek) v k.ú. Sokolnice - viz příloha. Thu, 04 May 2017 0:00:00 +0200 SPU210158/2017/123/vlč - Nabídka pronájmu pozemku http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=2032 Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Hroznová 17, 603 00 Brno nabízí pozemek 1407/13 v k.ú. Sokolnice k propachtování / pronájmu. Viz příloha. Wed, 03 May 2017 0:00:00 +0200 1125/17/SÚ/PD - Skladovací hala Telnice http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=2029 Stavební úřad Sokolnice veřejnou vyhláškou informuje o skutečnosti, v souladu s ustanovením § 78a odst. 3 stavebního zákona, že dne 24.4.2017 byl podán návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění a povolení stavby nazvané \"Skladovací hala, Telnice\" na p.p.č. 1486, 1487/1, 1487/6, 1498/22 v k.ú. Telnice u Brna. Viz příloha. Wed, 03 May 2017 0:00:00 +0200 04/2017-KMS_VŘ - Veřejná výzva k přihlášení zájemců http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=2028 Starosta obce Sokolnice vyhlašuje, v souladu s § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 312/2002 Sb.), výběrové řízení na místo Vedoucí stavebního úřadu Sokolnice. Bližší údaje jsou v příloze. Tue, 02 May 2017 0:00:00 +0200 1181/17 - Novostavba RD Žatčany http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=2026 Veřejná vyhláška Stavebního úřadu Sokolnice - oznamení o uzavření veřejnoprávní smlouvy na umístění stavby nazvané \"Novostavba rodinného domu\" na pozemku p.č. 129, k.ú. Žatčany\", která nahrazuje územní rozhodnutí. Veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti dne 26.4.2017. Viz příloha. Tue, 02 May 2017 0:00:00 +0200 1183/17 - Oznámení o možnosti převzetí písemnosti http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=2027 Veřejná vyhláška Stavebního úřadu Sokolnice - oznamuje možnost převzít písemnost: Rozhodnutí stavebního úřadu č.j. 1182/17 o opravě rozhodnutí o nařízení odstranění nepovolených staveb (pod pojmem \"stavba\" se rozumí i její část), a to: dvou objektů na kolech plnících funkci stavby, objektu sloužícího pro bydlení, objektu sloužícího jako sklad, žumpy a svodu užitkové vody do toku Dunávka, které jsou umístěny na pozemku p. č. KN 1528, k. ú. Sokolnice, vlastníka pana Jana Voksi (nar. 7. 12. 1941), Husova 5, 602 00 Brno - Staré Brno, adresovanou: neznámému vlastníku pozemku p.č. KN 1527 v k.ú Sokolnice. Písemnost je doručována Tue, 02 May 2017 0:00:00 +0200 VOV/297/2017 - Vyúčtování vodného http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=2025 V souladu s § 36, bod 7 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu je zveřejněno celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny vody předané od VOV pro obec Sokolnice za rok 2016. Viz příloha. Fri, 28 Apr 2017 0:00:00 +0200 04/2017-KMS - Vyúčtování vodného a stočného http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=2019 V souladu s § 36, bod 7 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu je zveřejněno \"Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné\" pro obec Sokolnice za rok 2016. Viz příloha. Thu, 27 Apr 2017 0:00:00 +0200 1159/2017 - Daň z nemovitostí v roce 2017 http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=2016 Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro JM kraj - zřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu daně z nemovitostí na rok 2017. Viz příloha. Thu, 27 Apr 2017 0:00:00 +0200 4/2017-VPS-3 - Veřejnoprávní smlouva http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=2015 Obec Sokolnice, v souladu s ustanovením § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje (jako poskytovatel) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace - viz příloha Thu, 27 Apr 2017 0:00:00 +0200 4/2017-VPS-2 - Veřejnoprávní smlouva http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=2014 Obec Sokolnice, v souladu s ustanovením § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje (jako poskytovatel) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace - viz příloha Mon, 24 Apr 2017 0:00:00 +0200 4/2017-VPS-1 - Veřejnoprávní smlouva http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=2011 Obec Sokolnice, v souladu s ustanovením § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje (jako poskytovatel) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace - viz příloha Thu, 20 Apr 2017 0:00:00 +0200 03/2017-KMS - Rozpočtové opatření číslo 01/2017 http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=2006 Zveřejnění rozpočtového opatření číslo 01/2017 rozpočtu obce Sokolnice na rok 2017 v souladu s ustanovením § 16 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Thu, 13 Apr 2017 0:00:00 +0200 ZÚ-00127/2017-13200 - Provádění zeměměřických prací http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=1996 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Zeměměřického úřadu, Pod sídlištěm 9, 182 11 Praha 8 - oznámení provádění zeměměřických prací v základním bodovém poli na území obce Sokolnice v období od 10. dubna do 15. prosince 2017. Viz příloha. Wed, 29 Mar 2017 0:00:00 +0200 03/2017-KMS - Zveřejnění schváleného rozpočtu http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=1991 Zveřejnění rozpočtu obce Sokolnice na rok 2017 v souladu s ustanovením § 11 odstavec 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Wed, 22 Mar 2017 0:00:00 +0100 03/2017-KMS - Zveřejnění rozpočtového výhledu http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=1992 Zveřejnění střednědobého rozpočtového výhledu obce Sokolnice na léta 2017 - 2024, v souladu s ustanovením § 3 odstavec 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Wed, 22 Mar 2017 0:00:00 +0100 03/2017-KMS - Oznámení o zveřejnění dokumentů http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=1993 Obec Sokolnice, IČ: 00282596, Komenského 435, 664 52 Sokolnice oznamuje: Rozpočet obce Sokolnice je v souladu s ustanovením § 11 odstavec 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů zveřejněn v elektronické podobě na adrese ./index.php?&desktop=uredni_deska Střednědobý rozpočtový výhled obce Sokolnice je v souladu s ustanovením § 3 odstavec 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů zveřejněn v elektronické podobě na adrese ./index.php?&desktop=uredni_deska Rozpočtová opatření provedená Radou obce Wed, 22 Mar 2017 0:00:00 +0100 03/2017-814 - Oznámení o zveřejnění dokumentů http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=1990 Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno oznamuje, že podle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zveřejnil na svých webových stránkách www.dsoslapanicko.cz v sekci ROZPOČET tyto dokumenty: - Rozpočtové provizorium 2017 - Rozpočet 2017 - Rozpočtové opatření 2017-01 A v sekci DOKUMENTY: - Rozpočtový výhled 2018-2021 Do listinné podoby uvedených dokumentů lze nahlédnout na podatelně Svazku v sídle Svazku. Wed, 22 Mar 2017 0:00:00 +0100 03/2017-KMS - Oznámení o stanovišti včelstev http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=1986 Obecní úřad Sokolnice obdržel, v souladu s ustanovením § 51 odst. 3 zákona č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči v platném znění a § 7 a 8 vyhlášky č. 327/2012 Sb. o ochraně včel, zvěře, vodních organizmů a dalších necílových organizmů při použití přípravků na ochranu rostlin, umístění stanovišť včelstev v k.ú. Sokolnice. Seznam stanovišť je uložen v kanceláři starosty obce, kde lze do něj nahlédnout v úřední dny pondělí a středa v době 8,00 — 11,30 hod. a 12,30 — 17,00 hod., v jiné dny po telefonické domluvě. Fri, 10 Mar 2017 0:00:00 +0100 02/2017-KMS - Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v KN http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=1975 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v návaznosti na ustanovení §§ 64 a 65 zákona 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, v platném znění, zveřejňuje seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky aktualizovaný ČÚZK ke dni 1.2.2017 - viz. příloha. Fri, 24 Feb 2017 0:00:00 +0100 02/2017-KMS - Oznámení o stanovišti včelstev http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=1972 Pan Filip Sedláček oznamuje dle § 51 odst. 3 zákona č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči v platném znění a § 7 a 8 vyhlášky č. 327/2012 Sb. o ochraně včel, zvěře, vodních organizmů a dalších necílových organizmů při použití přípravků na ochranu rostlin, umístění včelstva - viz příloha. Mon, 20 Feb 2017 0:00:00 +0100 1/2017-VPS-dodatek DPSS - Veřejnoprávní smlouva http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=1950 Obec Sokolnice, v souladu s ustanovením § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje (jako poskytovatel) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace - viz příloha Thu, 05 Jan 2017 0:00:00 +0100 OUSO/2814/2016 - Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=1907 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v návaznosti na ustanovení §§ 64 a 65 zákona 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, v platném znění, zveřejňuje seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky aktualizovaný ČÚZK ke dni 1.8.2016 - viz. příloha Mon, 12 Sep 2016 0:00:00 +0200 5/2016-VPS-5 - Veřejnoprávní smlouva http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=1860 Obec Sokolnice, v souladu s ustanovením § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje (jako poskytovatel) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace - viz příloha Mon, 09 May 2016 0:00:00 +0200 4/2016-VPS-5 - Veřejnoprávní smlouva http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=1843 Obec Sokolnice, v souladu s ustanovením § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje (jako poskytovatel) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace - viz příloha Thu, 21 Apr 2016 0:00:00 +0200 4/2016-VPS-6 - Veřejnoprávní smlouva http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=1844 Obec Sokolnice, v souladu s ustanovením § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje (jako poskytovatel) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace - viz příloha Thu, 21 Apr 2016 0:00:00 +0200 4/2016-VPS-4 - Veřejnoprávní smlouva http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=1841 Obec Sokolnice, v souladu s ustanovením § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje (jako poskytovatel) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace - viz příloha Tue, 19 Apr 2016 0:00:00 +0200 4/2016-VPS-2 - Veřejnoprávní smlouva http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=1839 Obec Sokolnice, v souladu s ustanovením § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje (jako poskytovatel) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace - viz příloha Fri, 15 Apr 2016 0:00:00 +0200 4/2016-VPS-3 - Veřejnoprávní smlouva http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=1840 Obec Sokolnice, v souladu s ustanovením § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje (jako poskytovatel) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace - viz příloha Fri, 15 Apr 2016 0:00:00 +0200 4/2016-VPS-1 - Veřejnoprávní smlouva http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=1835 Obec Sokolnice, v souladu s ustanovením § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje (jako poskytovatel) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace - viz příloha Fri, 08 Apr 2016 0:00:00 +0200 OUSO/670/2016 - Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=1827 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v návaznosti na ustanovení §§ 64 a 65 zákona 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, v platném znění, zveřejňuje seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky aktualizovaný ČÚZK ke dni 1.2.2016 - viz. příloha Tue, 08 Mar 2016 0:00:00 +0100 OUSO/1911/2015 - Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=1808 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v návaznosti na ustanovení §§ 64 a 65 zákona 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, v platném znění, zveřejňuje seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky aktualizovaný ČÚZK ke dni 1.11.2015 - viz. příloha Tue, 22 Dec 2015 0:00:00 +0100 OUSO/1439/2015 - Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v KN http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=1782 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v návaznosti na ustanovení §§ 64 a 65 zákona 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, v platném znění, zveřejňuje seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky aktualizovaný ČÚZK ke dni 1.8.2015 - viz. příloha Tue, 22 Sep 2015 0:00:00 +0200 OUSO/938/2015 - Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v KN http://www.sokolnice.cz/index.php?desktop=uredni_deska&action=view&id=1752 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v návaznosti na ustanovení §§ 64 a 65 zákona 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, v platném znění, zveřejňuje seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky aktualizovaný ČÚZK ke dni 1.5.2015 - viz. příloha Mon, 15 Jun 2015 0:00:00 +0200