Nabídka:
Vaše cesty k bezpečí
Portál krizového řízení pro JMK
Czechpoint
Město Židlochovice
Město Šlapanice
Vodárenská akciová společnost, a. s.
Regionální portál Šlanicko
Profil zadavatele
Obecní úřad Sokolnice - ekatalog.czMěstské, obecní úřady - ekatalog.czUpozornění

Vážení občané,

dovolte mi, abych vás informoval o skutečnosti, že v pondělí 21.08.2017, bude zahájen provoz světelného semaforu na ulici Komenského (mezi budovou ZŠ a budovou pošty). S ohledem na tento fakt vyzýváme všechny řidiče i chodce, aby dbali zvýšené opatrnosti. Zvláště pak žádáme rodiče, aby s nadcházejícím novým školním rokem instruovali děti o nutnosti dodržování pravidel silničního provozu.

Semafor bude funkční vždy v pracovní dny od 6.00 hodin do 18.00 hodin. Je nastaven tak, aby interval čekání chodců mezi jednotlivými fázemi přecházení nebyl více jak 20ti vteřinový. To znamená, že poté co bude ukončeno jedno přecházení chodců, bude následovat minimálně 20ti vteřinový interval, kdy budou projíždět auta, aby netvořily kolonu, a následně po tomto intervalu může být opětovně spuštěno další přecházení pro chodce. Opakované mačkání tlačítka nebude mít na funkci semaforu vliv (proces neurychlí). Tímto nastavením by měla být zajištěna plynulost jak pro motoristy, tak i pro pěší.

Vážení, doufáme, že zprovoznění tohoto dopravního značení přispěje k bezpečnosti provozu v naší obci a bude vám ku prospěchu. Vždyť jeho zřízení vyšlo z podnětů a přání právě vás - občanů…

 

-starosta-

Počet zobrazení: 205