Nabídka:
Vaše cesty k bezpečí
Portál krizového řízení pro JMK
Czechpoint
Město Židlochovice
Město Šlapanice
Vodárenská akciová společnost, a. s.
Regionální portál Šlanicko
Profil zadavatele
Obecní úřad Sokolnice - ekatalog.czMěstské, obecní úřady - ekatalog.czUpozornění

Vážení občané,

dovolte mi, abych vás informoval o skutečnosti, že VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. divize Brno - venkov (dále jen VAS), která v naší obci provozuje veřejnou splaškovou kanalizaci, provádí kontrolu správného napojení jednotlivých objektů na splaškovou kanalizaci, do které nesmí být napojeny žádné dešťové vody.

Důvodem je především kapacita splaškové kanalizace, hydraulické zatížení ČOV, povolené hodnoty množství vypouštěných odpadních vod, prodražení provozování kanalizace, atd.

Pracovníci VAS provádí kontroly kanalizačního potrubí tzv. generátorem kouře, kdy se vyvíjí kouř a vhání se do potrubí. V případě neoprávněného napojení dešťových svodů do splaškové kanalizace vystoupá viditelně kouř z okapu, svodu nebo dešťové vpusti.  V takto prokázaných případech jsou zaznamenány kouřové úniky na fotografii (příp. i na video) a jednotlivým vlastníkům nemovitostí jsou (či budou) zasílány v těchto dnech písemné výzvy s upozorněním a požadavkem na odstranění vtoku dešťových vod do splaškové kanalizace.

Všechny občany prosíme, aby se pro případ řešení tohoto problému a vysvětlení situace, obraceli na pracovníky VAS, příslušné provozní středisko, a to konkrétně na: 

             mistr provozního střediska VAS Židlochovice – Ing. Jonáš Odstrčílek, tel. č. 547 237 338, 724 091 660, e-mail: odstrcilek@vasbv.cz,

              vedoucí provozního střediska VAS Židlochovice – Pavel Nevídal, tel. č. 547 231 503, 602 508 213, e-mail: nevidal@vasbv.cz.

Pokud provedete potřebné úpravy na kanalizační přípojce svépomocí nebo prostřednictvím odborné firmy, jste povinen přizvat pracovníky provozovatele ke kontrole správnosti upraveného připojení:

              mistr provozního střediska VAS Židlochovice – Ing. Jonáš Odstrčílek, tel. č. 547 237 338, 724 091 660,

              vedoucí provozního střediska VAS Židlochovice – Pavel Nevídal, tel. č. 547 231 503, 602 508 213.

O provedené kontrole bude následně sepsán protokol, kterým pracovník VAS potvrdí, že závada byla odstraněna.

S ohledem na skutečnost, že v naší obci je striktně oddílná kanalizace, bude obec následně iniciovat též kontrolu vypouštění splaškových vod do dešťové kanalizace.

 Děkujeme za pochopení.

 -starosta-

 

Počet zobrazení: 148