Nabídka:
Vaše cesty k bezpečí
Portál krizového řízení pro JMK
Czechpoint
Město Židlochovice
Město Šlapanice
Vodárenská akciová společnost, a. s.
Regionální portál Šlanicko
Profil zadavatele
Obecní úřad Sokolnice - ekatalog.czMěstské, obecní úřady - ekatalog.czStavební úřad

Úřední hodiny

Foto obecního úřadu.

 

 

 

 

Pondělí  8:00–11:30  12:30–17:00
Středa 8:00–11:30 12:30–17:00

 
 
 
 
 
 
 
 

 


Adresa a telefonní spojení

Obecní úřad Sokolnice
Stavební úřad
Komenského 435
664 52 Sokolnice
 
Fax: 515 553 831 (dočasně mimo provoz)
číslo datové schránky: a2mbbe3
  
jméno  a příjmení
 funkce
telefon
mobil
                    e-mail          
 Ing. Eva Hrnčířová
 technik stavebního úřadu  
515 553 842
nemá
 Jana Robešová  
 technik stavebního úřadu
515 553 841
nemá
 Ing. arch. Vladimír Ševeček   
 technik stavebního úřadu
515 553 844
nemá
 Ing. Pavel Drahonský
 technik stavebního úřadu
515 553 847
nemá
 Ing. Jana Zichová
 technik stavebního úřadu
515 553 843
nemá

 


Územní plán Sokolnice

Zastupitelstvo obce Sokolnice vydalo dne 10.04.2014 nový územní plán Sokolnice, který nabyl účinnosti 1.května 2014.
Dnem nabytí účinnosti územního plánu Sokolnice pozbyl účinnost územní plán obce Sokolnice schválený usnesením Zastupitelstva obce Sokolnice dne 27.6.2002 (změněný změnou číslo I., číslo II. a číslo III.)
   

Žádost o vyjádření k sítím

Obec podpořila nasazení služby e-UtilityReport, která umožňuje hromadné vytvoření žádostí o vyjádření k existenci inženýrských sítí. Všem dotčeným správcům inženýrských sítí systém vygeneruje žádost a vybraným správcům rovnou elektronicky odešle. Žádosti jsou v souladu s platnou legislativou a obsahují veškeré informace potřebné pro vystavení vyjádření správce.
Služba je pro všechny zájemce zdarma.

Žádost o vyjádření k sítím


Jak si co vyřídím

  
 
 

Územní studie RD na ulici Polní


Územní studie RD na ulici Nová

  

Územní studie na ulici Zámecká

    

Počet zobrazení: 33476