Nabídka:
Vaše cesty k bezpečí
Portál krizového řízení pro JMK
Czechpoint
Město Židlochovice
Město Šlapanice
Vodárenská akciová společnost, a. s.
Regionální portál Šlanicko
Profil zadavatele
Obecní úřad Sokolnice - ekatalog.czMěstské, obecní úřady - ekatalog.czVyhlášky

Úvodní stránka > Obecní úřad > Vyhlášky >

Vyhláška číslo 02/2016

Vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Vyhláška číslo 01/2016

Vyhláška o nočním klidu

Vyhláška číslo 01/2014

Vyhláška o zákazu požívání alkoholu a jiných omamných a psychotropních látek na veřejném prostranství.

Vyhláška číslo 05/2012

Vyhláška o místních poplatcích.

Nařízení číslo 03/2012

Nařízení obce Sokolnice číslo: 03/2012, kterým se vydává tržní řád obce Sokolnice.

Vyhláška číslo 02/2012

Vyhláška, kterou se stanoví zákaz provozování loterií a jiných podobných her na celém území obce Sokolnice.

Vyhláška číslo 01/2011

Vyhláška o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí.

Vyhláška číslo 01/2010

Vyhláška o nakládání s komunálním odpadem.

Vyhláška číslo 01/2008

Vyhláška o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí.

Vyhláška číslo 03/2006

Vyhláška k zabezpečení veřejného pořádku při pořádání akcí typu technopárty.

Vyhláška číslo 02/2006

Vyhláška k zabezpečení veřejného pořádku.

Vyhláška číslo 1/2005

Požární řád obce Sokolnice.

Vyhláška číslo 3/2002

Řád veřejného pohřebiště v obci Sokolnice.

Vyhláška číslo 12/2001

Vyhláška o stanovení podmínek pro konání veřejných produkcí
Počet zobrazení: 6839