Nabídka:
Vaše cesty k bezpečí
Portál krizového řízení pro JMK
Czechpoint
Město Židlochovice
Město Šlapanice
Vodárenská akciová společnost, a. s.
Regionální portál Šlanicko
Profil zadavatele
Obecní úřad Sokolnice - ekatalog.czMěstské, obecní úřady - ekatalog.czÚzemní plán Sokolnice

Zastupitelstvo obce Sokolnice vydalo dne 10.04.2014 nový územní plán Sokolnice, který nabyl účinnosti 1.května 2014.
Dnem nabytí účinnosti územního plánu Sokolnice pozbyl účinnost územní plán obce Sokolnice schválený usnesením Zastupitelstva obce Sokolnice dne 27.6.2002 (změněný změnou číslo I., číslo II. a číslo III.)
   
 
Počet zobrazení: 2971