Nabídka:
Vaše cesty k bezpečí
Portál krizového řízení pro JMK
Czechpoint
Město Židlochovice
Město Šlapanice
Vodárenská akciová společnost, a. s.
Regionální portál Šlanicko
Profil zadavatele
Obecní úřad Sokolnice - ekatalog.czMěstské, obecní úřady - ekatalog.czJak si co vyřídím

Úvodní stránka > Jak si co vyřídím >

Matrika


        

Czech Point

 Odkaz na stránky Czech POINT


    

Evidence obyvatel a jiné správní činnosti


Stavební úřad

  


 

Doprava 

 
 

 

Sazebník úhrad za zřizování věcných břemen na nemovitém majetku obce Sokolnice 

  
Rada obce Sokolnice schválila Sazebník úhrad za zřizování věcných břemen na nemovitém majetku obce Sokolnice (dále jen „Sazebník"). Podle Sazebníku se oceňují práva odpovídající věcnému břemeni v případech, kdy jednotlivé druhy zásahu na nemovitém majetku obce Sokolnice jsou obsahem Sazebníku. V ostatních případech se právo odpovídající věcnému břemeni ocení dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 441/2013 Sb., k provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (oceňovací vyhláška).
Sazebník úhrad za zřizování věcných břemen na nemovitém majetku obce Sokolnice nabývá účinnosti dne 15.04.2016.
Ceny uvedené v sazebníku jsou bez DPH.
   
       

 

Počet zobrazení: 5852