Povinné informace | Podatelna

Občanské sdružení Sokolnický dům.

V září 2010 bylo založeno občanské sdružení Sokolnický dům. Tato organizace vznikla z potřeby svých členů ve svém okolí podporovat mezilidské vztahy ve společenské, kulturní a mezilidské oblasti a tyto hodnoty předávat budoucím generacím. Současně se chceme podílet na zachování a obnově kulturních památek v obci Sokolnice a okolí.

Jan Mazal
předseda o.s. Sokolnický dům


Benediktinské perly Dolního Rakouska

V sobotu 26. dubna 2014 uspořádalo občanské sdružení Sokolnický dům poutní zájezd po klášterech Benediktinů v Rakousku.
Kdo jsou to mniši řádu svatého Benedikta? Vznikli v 6. století. Tito řeholníci se především modlí a pracují. Modlitbou se myslí modlitba soukromá a veřejná. Za jistý druh modlitby považují benediktini i práci: podle polohy kláštera a dispozic bratří jde o práci manuální, v duchovní správě, ve školství nebo vědeckou. Mniši skládají čtyři sliby: slib chudoby, čistoty, poslušnosti a slib stability (doživotní stálosti v některém klášteře, resp. v té které komunitě). V historii Evropy sehráli v době stěhování národů stabilizační roli, svým příkladem umírněnosti, učili lidi, že je dobré zůstávat na místě a tam hospodařit dle metod, které se od benediktinů učili.
Náš autobus nás přivezl do benediktinského kláštera v Rajhradě. Prohlédli jsme si zdejší kostel a několik spolubratrů benediktinů se přidalo k nám a cestou nám byl představen jejich řád. V Rakousku jsme viděli poutní místo Maria Dreiechen, benediktínský klášter Altenburg a Gӧttweig. Byli jsme naprosto fascinovaní nádherou barokního umění, které zde bylo k vidění často i v jiných podobách než je známe u nás. Kostely a okolní stavby v naprosto vynikajícím stavu. Za vším tím se ale skrývá obrovská práce, která umožňuje tyto stavby udržovat. Je to práce v lesích, na polích a další hospodářská činnost, která umožnuje nejen udržovat ty hektary střech klášterů, ale díky této práci se mohou tito mniši věnovat také duchovní správě, práci v církevním školství, vědecké práci, tedy práci pro lidi ve své zemi.

Jan Mazal
 
webdesign: Synetix
©2006-2018 Obecní úřad Sokolnice